Lubelscy piłkarscy gimnazjaliści i licealiści

W lubelskim Gimnazjum nr 16 przy ul. Poturzyńskiej będzie tworzona nowa klasa sportowa o profilu piłki nożnej. Natomiast w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Elsnera 5 w Lublinie w XXIV LO powstaje taka klasa dla licealistów.

Akces do gimnazjum mogą zgłaszać chłopcy z rocznika 1995. Klasa piłkarska będzie funkcjonować w ramach istniejącego od 2004 r. Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży. Główne środki finansowe na działalność ośrodka pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ponadto przedsięwzięcie to wspierane jest z budżetu miasta Lublin, Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i województwa lubelskiego. Klasa liczyć może maksymalnie 24 uczniów zawodników.

W pierwszej kolejności do szkoły-ośrodka przyjęci zostaną zawodnicy kadry województwa LZPN, a w dalszej najzdolniejsi piłkarze z klubów Lublina i województwa. Należy się wykazać minimum 2-letnim zawodniczym stażem piłkarskim w klubie sportowym. Warunkiem udziału w sprawdzianach jest złożenie wniosku-podania o przyjęcie do ośrodka-szkoły, który należy pobrać z Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Adres: Lublin, ul. Filaretów 44, pokój 110, tel. 081 528 05 68. Właściwa dokumentacja będzie umieszczona na stronie internetowej LZPN od 8 maja br. na www.lzpn.pl. Termin składania wniosku do lubelskiego ZPN upływa w dniu 15 maja br. Kontakt telefoniczny: Zbigniew Bartnik, tel. 691 37 00 26.

Wszyscy kandydaci oceniani będą w czasie trwania sprawdzianu umiejętności piłkarskich i sprawności ogólnej. Zawodnicy, którzy złożą wniosek do LZPN, obserwowani będą dodatkowo w meczach klubowych. Termin sprawdzianu - 19-21 maja br.

Istotne inne warunki przyjęcia do szkoły podane są na stronie internetowej www.gim16.go.pl w zakładce "rekrutacja".

Sekretariat Gimnazjum nr 16 w Lublinie przyjmuje dokumenty ucznia zawodnika do klasy piłkarskiej gimnazjum-ośrodka po akceptacji Lubelskiego Związku Piłki Nożnej - m.in. po ocenie umiejętności w sprawdzianach.

Złożenie dokumentów ucznia do szkoły przed terminem sprawdzianów piłkarskich nie jest równoznaczne z przyjęciem do klasy piłkarskiej ośrodka w Gimnazjum nr 16.

Klasa piłkarska ponadgimnazjalna

Natomiast w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Elsnera 5 w Lublinie powstaje w XXIV LO klasa sportowa o profilu piłka nożna - od roku szkolnego 2008/2009 dla chłopców z rocznika 1992 - absolwentów gimnazjum. Jest to kontynuacja szkolenia po Ośrodku Piłkarskim w Gimnazjum nr 16. Niestety, nie będzie jeszcze prawdopodobnie takiego wspomagania ze środków MSiT i PZPN jak we wspomnianym ośrodku. A to dlatego, że ministerstwo i PZPN czekają na rozpoczęcie zapowiadanej inwestycji przy Gimnazjum nr 16 - m.in. boisk, w tym ze sztuczną trawą, i budynku wielofunkcyjnego. Jednak dzięki życzliwości włodarzy miasta Lublin, przychylności wydziału oświaty i dyrektora ZS nr 5 oraz przy wsparciu LZPN taka klasa zacznie funkcjonować od września br.

Będzie liczyła 24 uczniów zawodników, którzy mają za sobą minimum 5-letni staż zawodniczy i regularne występy w klubie w rozgrywkach LZPN. Do klasy przyjęci zostaną w pierwszej kolejności absolwenci klasy piłkarskiej Ośrodka Piłkarskiego z Gimnazjum nr 16 w Lublinie, zawodnicy kadry województwa LZPN, a w dalszej kolejności najzdolniejsi zawodnicy z klubów z Lublina i województwa.

Wszyscy kandydaci oceniani będą z umiejętności piłkarskich i sprawności ogólnej. Termin sprawdzianu: 9-11 czerwca br. Warunki przyjęcia do szkoły wraz z ogólną informacją dotyczącą naboru do klasy sportowej podane są na stronie internetowej www.zs5.lublin.pl w zakładce "dla kandydatów".

Aby przystąpić do sprawdzianu, należy złożyć wniosek-podanie o przyjęcie do klasy, który można pobrać z Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Właściwa dokumentacja będzie umieszczona także na stronie internetowej LZPN od 12 maja br. na www.lzpn.pl. Termin składania wniosku do lubelskiego ZPN upływa w dniu 29 maja br. Szczegółowych informacji podobnie jak gimnazjalistom udziela trener koordynator Zbigniew Bartnik (691 37 00 26).