Siatkówka. Przepisy licencyjne w lidze mają się zmienić

W poniedziałek władze Profesjonalnej Ligi Siatkówki podały, że wspólnie z Komisją Licencyjną Polskiego Związku Piłki Siatkowej wypracowały propozycje zmian w wydawaniu licencji dla klubów.
Zobacz wideo

W ostatnich tygodniach na łamach Sport.pl ukazało się kilka artykułów, przedstawiających sytuacje finansowe, które miały miejsce w polskich siatkarskich ligach. Przedstawione zostały relacje zawodników, trenerów, managerów i pracowników klubów, którzy nie otrzymywali wynagrodzeń, jak i dyskutowano o propozycjach zmian, które należy wprowadzić, by dłużnicy nie grali w profesjonalnych rozgrywkach.

W tym czasie do PLS skierowaliśmy pytania m.in. o to, czy nie warto byłoby wprowadzić obowiązku przedstawienia zaświadczeń klubów z urzędów skarbowych i ZUS o nie zaleganiu w podatkach, o wysokości dochodu i przychodu, by sprawdzić choć teoretyczną płynność finansową klubu oraz czy do zaległości, które ograniczą możliwość uzyskania licencji, wchodzą tylko te z całego poprzedniego sezonu, czy również nieuregulowane wcześniejsze. Odpowiedź dostaliśmy jedną: „Na to pytanie można będzie odpowiedzieć, gdy powstanie nowy system weryfikacji klubów lig zawodowych”.

PLS przedstawił propozycje zmian

W poniedziałek przedstawiciele Komisji Licencyjnej i PLS podali informację o pracy nad zmianami w procesie przyznawania licencji. Opublikowali również propozycje, mające realnie wpłynąć na polepszenie weryfikacji płynności finansowej klubu i nie zalegania z wypłatami wobec pracowników:

„ […] kluby do wniosku licencyjnego będą musiały załączyć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,  Fundusz Pracy i gwarantowanych Świadczeń Zdrowotnych oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;
– kluby do wniosku licencyjnego będą musiały załączyć tzw. list czystości, zawierający podpisy zawodników i członków sztabu szkoleniowego, dotyczący braku lub posiadania przez Klub wobec tych osób zaległości (w trzech terminach, za poprzedni sezon, i dwukrotnie w trakcie trwających rozgrywek). W przypadku stwierdzenia zaległości kluby będą mogły zostać ukarane odjęciem punktów, maksymalnie do 9 punktów w sezonie”.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.