Polak obserwatorem prac antydopingowych na olimpiadzie

Światowa Agencja Antydopingowa WADA zaprosiła dyrektora Instytutu Sportu w Warszawie prof. Ryszarda Gruczę jako obserwatora nadzorującego pracę komisji antydopingowej na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City

Polak obserwatorem prac antydopingowych na olimpiadzie

Światowa Agencja Antydopingowa WADA zaprosiła dyrektora Instytutu Sportu w Warszawie prof. Ryszarda Gruczę jako obserwatora nadzorującego pracę komisji antydopingowej na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City

- Profesor Grucza będzie pełnić funkcje nadzorujące, obserwując i oceniając pracę zespołów antydopingowych - powiedział przewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie prof. Smorawiński. - To cała procedura, która ma zapewnić zgodność przeprowadzanie testów z bardzo szczegółowym regulaminem, począwszy od pobierania próbek, ich zamykania, przechowywania i dostarczania do laboratoriów. Nie wszystkie państwa uczestniczące w zimowych igrzyskach mają swoich reprezentantów w tych pracach - dodał Smorawiński.

Zakład Badań Antydopingowych w Instytucie Sportu złożył w styczniu 2001 roku wniosek do komisji medycznej MKOl o uzyskanie akredytacji. O to samo ubiegają się także trzy inne miasta w regionie: Mińsk, Kijów i Budapeszt. Procedura akredytacyjna trwa około dwóch lat.