Klub "Polska Biega"

Klub "Polska Biega" integruje społeczność biegaczy i sympatyków biegania. W ramach Klubu "PB" poznacie organizatorów i koordynatorów biegów ze wszystkich zakątków naszego kraju, łatwiej będzie wam wymieniać się doświadczeniami z innymi biegaczami, również ze sławami polskiej lekkiej atletyki.

Dobrymi duchami Klubu "Polska Biega" są Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, Piotr Pacewicz - zastępca red. nacz. "Gazety Wyborczej" i pasjonat biegania - oraz Wojtek Staszewski - dziennikarz "Dużego Formatu Gazety Wyborczej", dyplomowany instruktor LA.

Was - osoby, dzięki którym idea masowego biegania "poszła w Polskę" - zapraszamy do Klubu "Polska Biega" w pierwszej kolejności. Zyskacie status członków-założycieli i dostaniecie unikatową kartę członkowską (numerowaną!), która jest dowodem, że należycie do biegowej elity w Polsce. Co ważne, specjalna karta członka-założyciela uprawnia do rabatów w firmach partnerskich (m.in. rabatów na sprzęt sportowy).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Klubu "Polska Biega" i do wypełnienia deklaracji członkowskiej .

W ciągu dwóch tygodni od wypełnienia deklaracji prosimy o wpłacenie składki członkowskiej za rok 2009 (wysokość składki członka-założyciela wynosi 100 zł) na konto

Klub "Polska Biega" ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa nr: 90 1540 1102 2110 5703 1862 0001 tytułem: składka członkowska 2009 r.