Kontuzja stopy: złamanie zmęczeniowe kości strzałkowej

Kontuzja stopy - jedna z najczęstszych kontuzji biegaczy. Pod tą ogólną nazwą wyróżniamy jednak wiele urazów, niekoniecznie związanych z samą stopą. Jednym z nich jest złamanie kości strzałkowej.

Kość przebiega bocznie od piszczeli. Do złamania dochodzi znacznie rzadziej niż kości
piszczelowej.

Przyczyny: Kośc strzałkowa nie jest kością nośną, więc złamanie następuje
zazwyczaj przy wiwlokrotnych skręceniach stawu skokowego w kierunku inwersyjnym, czyli tak, że przyśrodkowa cześc sttopy unosi się ku górze, albo przy nieprawidłowej mechanice, kiedy mięśnie strzałkowe są cały czas pociągane do napięcia

Leczenie: diagnostyka USG, MRI, przy złamaniach zmęczeniowych nie zawsze na RTG jest widoczne złamanie. Najlpeszym badaniem jest MRI - czyli rezonans. Zakaz biegania, rozluźnienie boku goleni, poprawa biomechaniki