wośp

  • Cukrzycowe bieganie

    Cukrzycowe bieganie

    Na integracyjny bieg i marsz nordic walking pod hasłem Policz się z cukrzycą zapraszają postomiński Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Centrum Kultury i Sportu w Postominie. Impreza oczywiście w niedzielę 9 stycznia.