ziemia

Stefan Madej

Mistrz Polski w Boulderingu, jeden z najlepiej rokujących wspinaczy skałkowych w kraju. Ceniony i nagradzany routesetter, instruktor i fotograf wspinaczkowy. Autor jednych
z najlepszych przejść w kraju, zdobywca wielu europejskich
ścian skalnych.