Porównanie statystyk Ammanna, Hannawalda i Małysza

Ammann

szybkość 84,8 i 84,9

odległość 98 i 98,5

punkty 133,5 i 135,5

miejsce 1 i 2Hannawald

szybkość 85,5 i 85,5

odległość 97 i 99 m

punkty 131 i 136,5

miejsce 2 i 1

Małysz

szybkość 84,5 i 84,5

odległość 98,5 i 98

punkty 129,5 i 133,5

miejsce 3 i 3