Nauczyciel WF-u z Klasą. Ten, który kocha swój zawód

Sebastian Kogut uczy WF-u w chełmskim III Liceum Ogólnokształcącym. Jest nie tylko nauczycielem, ale również współorganizatorem wielu szkolnych projektów, wspierających promocję zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

Pan Sebastian to człowiek niezwykle wszechstronny. Pracuje w szkolnictwie od 2006r. Posiada kwalifikacje trenera II klasy piłki nożnej, sędziego piłki nożnej, instruktora piłki ręcznej, organizatora sportu i Animatora Sportu na Orliku.

Przez 9 lat szkolił w klubie sportowym drużynę piłki nożnej dzieci i młodzieży. Sam również czynnie uprawia piłkę nożną grając na obronie. Coraz częściej skupia jednak uwagę na biegach długich. Ma za sobą pierwszy start w półmaratonie, planuje kolejne starty. Od kilku miesięcy jego pasją jest pedagogika cyrku. Odbył nawet szkolenie zdobywając nowe kwalifikacje. Jest zaangażowany w pracę i na rzecz szkoły. Organizuje imprezy sportowe dla społeczności szkolnej jak również środowiska lokalnego.

Jest nauczycielem otwartym na nowe wyzwania - uczył młodzież tańca chorwackiego, występuje jako klown i wprowadza innowacyjne elementy do swojej pracy. Podejmuje również działania wolontarystyczne.

Z jakimi problemami boryka się Państwa szkoła?

Największym problemem w naszej szkole jest mała sala gimnastyczna. Problemem jest również brak funduszy na zakup nowego sprzętu sportowego. Dzisiaj uczniowie lubią mieć komfort zajęć, z atrakcyjnymi przyborami. Problem bazy sportowej znika, gdy pogoda jest sprzyjająca do ćwiczeń na świeżym powietrzu, wychodzimy wtedy w teren lub korzystamy z kompleksu boisk Orlik 2012.

Istotnym problemem są zwolnienia lekarskie, chociaż ich liczba z roku na rok spada. Obok długoterminowych zwolnień problemem stały się jednorazowe zwolnienia od rodziców. Tutaj musimy włożyć jeszcze więcej starań, aby wyeliminować lub ograniczyć to zjawisko. Rodzice często z błahego powodu usprawiedliwiają nieprzygotowanie dziecka do zajęć, dając przyzwolenie i sygnał, że WF nie jest ważny. W rzeczywistości wychowanie fizyczne jest nieodzownym elementem naszego życia.

Jak wspomina Pani swój WF z dzieciństwa?

Wychowanie fizyczne z mojego dzieciństwa wspominam bardzo dobrze i miło.WF ukształtował mnie na tyle pozytywnie i mocno, że dzisiaj jestem tą osobą , która wpływa na postawy prozdrowotne innych. Już od najmłodszych lat byłem bardzo aktywny, nie było dnia bez aktywności fizycznej. Obok wielu gier i zabaw największą pasją była piłka nożna. Do dzisiejszego dnia czynnie uprawiam sport, realizuję swoje marzenia i daję radość innym.

Pokonali na rowerach 50 tys kilometrów. "Zwolnienia z WF-u? Ten problem znamy tylko z mediów"

Jak zachęcić dziewczynki do ćwiczeń?

Praca z dziewczętami na IV etapie edukacyjnym może być bardzo przyjemna lub bardzo trudna. One mają swoje powody, aby unikać ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, dlatego istotą jest szczera rozmowa oraz uzyskanie informacji zwrotnej o oczekiwaniach związanych z zajęciami wychowania fizycznego.

Dziewczęta lubią być nagradzane i chwalone. Chętnie też ćwiczą, gdy zajęcia są dla nich atrakcyjne. Trzeba je po prostu przekonać, że wysiłek fizyczny jest niezbędny w codziennym życiu.

Jak współpracować z rodzicami?

Z rodzicami trzeba współpracować, nawet z tymi, którzy nie chcą. My staramy się, aby rodzic poczuł więź ze szkołą, żeby wiedział, że jest bardzo ważnym ogniwem procesu edukacyjnego i może wpływać na działania szkoły. Współpraca odbywa się między innymi poprzez indywidualne spotkania, debaty, rodzice są zapraszani na wszelkie uroczystości szkolne, angażujemy rodziców w wydarzenia sportowe.

Dbamy również o profilaktykę organizując spotkania z lekarzami, policją czy pedagogiem. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby rodzic był świadomy korzyści płynących z lekcji wychowania fizycznego, aby wspomniane wcześniej zwolnienia nie miały już miejsca.

Wychowani w bezruchu. "Dorosłe" choroby dotykają coraz więcej uczniów

Jaki nauczyciel to dobry nauczyciel?

Dobry nauczyciel musi kochać to co robi. To człowiek, z pasją dający przykład i wzór do naśladowania. Jednocześnie odważny, wymagający, nie boi się nowych wyzwań, zgodnie z maksymą, że "uczymy się przez całe życie".

Ponadto dobry nauczyciel to zaangażowany specjalista i fachowiec w swojej dziedzinie, który buduje pozytywne relacje z innymi nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.

Oczywiście dobry nauczyciel powinien mieć dystans, poczucie humoru i musi odnosić sukcesy, chociażby te najdrobniejsze.

Czym jest wychowanie fizyczne?

Wychowanie fizyczne to proces, którego celem jest wykształcenie zdrowego i świadomego młodego człowieka. Człowieka, który będzie miał wiele ciekawych doświadczeń, bagaż sportowych umiejętności i pozytywne nawyki zdrowego stylu życia. Wychowanie fizyczne jest na tyle piękne, że nigdy się nie skończy.

Trwają zapisy do III edycji WF-u z Klasą

Akcja wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne lekcje. 1 września ruszyła druga edycja, która potrwa do 31 sierpnia 2015 roku. W programie uczestniczy 1500 szkół. Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z "Gazetą Wyborczą" i Sport.pl, współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program objęty jest honorowym patronatem minister edukacji narodowej oraz ministra sportu i turystyki. Więcej o akcji przeczytasz na stronie www.wfzklasa.sport.pl .