Oceniać czy nie oceniać WF? Wnioski z ankiety

Od września 2015 roku zmienią się zasady oceniania uczniów na lekcjach WF. Nauczyciele mają zwracać baczniejszą uwagę na zaangażowanie i starania uczniów. Ministerstwo Edukacji zaproponowało również, aby do tradycyjnej oceny liczbowej dołączać ocenę opisową. Przeprowadziliśmy ankietę, której celem było zbadanie, jaką rodzice oraz nauczyciele mają opinię na ten temat.

WF bez kompleksów

Zapytaliśmy ankietowanych, czy według nich WF ma taką samą rangę, jak pozostałe przedmioty. 10 proc respondentów jest zdania, że WF jest nawet ważniejszy od innych lekcji, 67 proc uważa, że jest tak samo ważny, a 23 proc twierdzi, że WF ma niższą rangę niż pozostałe przedmioty. To sugeruje, że aż 77 proc ankietowanych wychowanie fizyczne traktuje z należytą uwagą, a nie jako lekcja uzupełniająca.

Jednocześnie aż 57 proc ankietowanych twierdzi, że gdyby zniesiono oceny, WF straciłby swoją rangę. 37 proc uważa, że bez ocen WF radziłby sobie równie dobrze, a 6 proc obawia się, że bez ocen lekcje wychowania fizycznego byłyby wręcz poważniej traktowane niż pozostałe przedmioty.

Skaczą bliżej, biegną wolniej. Jak dogonić dzieciaki sprzed 30 lat?

Oceny - tak, ale inaczej niż do tej pory

58 proc ankietowanych stanowczo twierdzi, że należy pozostać przy ocenie liczbowej, 31 proc jest za wprowadzeniem oceny opisowej (z wyeliminowaniem oceny liczbowej), natomiast 11 proc uważa, że WF nie powinien być w ogóle poddawany ocenom.

A jeśli już oceniać, to co nauczyciele powinni brać pod uwagę? Ankietowani mogli zaznaczyć dwie odpowiedzi, z którymi najbardziej się identyfikują. 81 respondentów jest za tym, aby WF-ista oceniał przede wszystkim zaangażowanie ucznia i poziom jego motywacji do uczestniczenia w lekcjach. 48,5 proc uważa, że należy mierzyć postępy sprawności oraz wytrzymałości ucznia, 46 proc sugeruje, że należy brać pod uwagę obecność i przygotowanie dziecka do ćwiczeń (np. czy posiada należyty strój). Natomiast14 proc chciałoby, aby oceny wystawiać na podstawie sprawności i wyników sportowych ucznia na tle klasy, a tylko niespełna 4 proc twierdzi, że dobrym pomysłem są sprawdziany z wiedzy o sporcie.

Wymówka czy realny problem? Brak prysznica powodem zwolnień z WF-u

Kim są respondenci

Osoby, które wzięły udział w ankiecie, to w większości ludzie aktywni. Aż 72 proc z nich uprawia sport 1 raz w tygodniu lub częściej, a 14 proc kilka razy w miesiącu. 40 proc ankietowanych to nauczyciele.

Wasze opinie na temat oceniania na lekcjach WF

Otrzymaliśmy kilkadziesiąt wypowiedzi odnoszących się nie tylko do kwestii oceniania z WF-u, ale o sytuacji związanej z lekcjami wychowania fizycznego w ogóle. Oto, co sądzicie na ten temat:

Uważam, że lekcje wychowania fizycznego są "przedszkolem" do sportowej postawy na całe życie. WF w wielu krajach zachodnich zajmuje jedno z ważniejszych miejsc. W Polsce jest przedmiotem marginesowym. Wiele czasu upłynie zanim zmieni się postawy społeczeństwa. Błagam przestańmy dyskutować o ocenianiu z WF-u. Musi być ocena tak jak we wszystkich innych ważnych przedmiotach. Zajmijmy się uatrakcyjnianiem lekcji. Wprowadźmy modę na WF, modę na aktywność, pokazujmy fajne rozwiązania.

Lekcje WF-u powinny być przede wszystkim dobrą zabawą. Z takim nastawieniem ludzie sami z siebie będą kontynuować aktywność fizyczną po ukończeniu szkoły. Ocenianie wprowadza tylko lewe zwolnienia i niepotrzebny stres prowadzący do obrzydzenia sobie sportu w postaci wszelakiej.

Jestem nauczycielem, który ocenia przede wszystkim zaangażowanie i stosunek do przedmiotu. Biorę również pod uwagę wyniki i udział w zawodach itd., jednak są to oceny dodatkowe i nie mają decydującego znaczenia. Ocena z WFjest potrzebna i motywuje ucznia do pracy. Uczniowie, gdy nie będą oceniani na WF stracą szacunek do nauczyciela WF i samego przedmiotu. Część z nich nie będzie uczestniczyła w zajęciach wcale, bo po co, gdy nic się z tego nie ma (tak myśli duża część dzieci i młodzieży) Ważne jest, aby oceniać sprawiedliwie. Zniosłabym rywalizację między szkołami, gdyż duża część szkół nastawia się na wynik i po trupach brnie do przodu. Nauczyciele zajmują się przede wszystkim przygotowaniem do zawodów i rozgrywek a nie mają czasu zająć się uczniami mniej zdolnymi fizycznie.

Moje dzieci przez 8 lat chodziły do szkoły za granicą, gdzie oceniane były właśnie za zaangażowanie, uczestnictwo, wiedzę (higiena, zachowania prozdrowotne itp.) a nie za wyniki sportowe. Zajęcia były zróżnicowane, program rozbudowany i ciekawy. Mimo braku talentów sportowych otrzymywali najwyższe oceny. Po przyjeździe do Polski i polskiego gimnazjum trafili po pierwsze na serie sprawdzianów z umiejętności sportowych (nawet gdy nie nabywali wcześniej tych umiejętności w poprzedniej szkole) i otrzymywali same 1 i 2. Po drugie byli rozczarowani poziomem lekcji (nauczyciel rzucał piłkę i chłopcy grali w nogę, lub siatkówkę). Zaczęli traktować WF z lekceważeniem i stracili całkowicie zainteresowanie lekcjami.

Jestem nauczycielem Wychowania fizycznego od roku. W malutkiej szkole na wsi. Moim zdaniem zdecydowanym błędem będzie odejście od stawiania ocen czy chociażby przejście do oceny opisowej z WF bo będzie to kolejny krok do obniżenia poziomu Wychowania fizycznego w naszym kraju. I tak wielu rodziców już teraz nie widzi potrzeby, by jego dziecko uczestniczyło w lekcjach WF, a to będzie jedynie kolejnym pretekstem. Oceniać powinno się zaangażowanie, chęci i postępy. A najwybitniejsi powinni dostawać na koniec ocenę celującą. Każdy, kto mimo swoich braków wykazuje chęci, ma stuprocentową frekwencję i stara się z całych sił, zasługuje na 5 . Nie pozwólmy wychować pokolenia, które będzie uważało, że może sobie robić z nauczycielem WF co zechce bo i tak nie będzie z tego oceny. Po nauczycielu WF będą kolejni!

Trwają zapisy do III edycji WF-u z Klasą

Akcja wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne lekcje. 1 września ruszyła druga edycja, która potrwa do 31 sierpnia 2015 roku. W programie uczestniczy 1500 szkół. Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z "Gazetą Wyborczą" i Sport.pl, współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program objęty jest honorowym patronatem minister edukacji narodowej oraz ministra sportu i turystyki. Więcej o akcji przeczytasz na stronie www.wfzklasa.pl