Nauczyciel WF-u z Klasą. To ten, który jest zaangażowany, głodny wiedzy, ambitny

Nauczyciel mianowany z 8 letnim stażem zawodowym. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie im. B. Czecha na kierunku Wychowanie Fizyczne. Trener II Klasy Sportowej z Koszykówki, instruktor piłki ręcznej. Koordynator pilotażowej edycji WF z Klasą w Szkole Podstawowej nr 88 w Krakowie im. Stefana Żeromskiego.

Oprócz aktywnego rowerowego wypoczynku, narciarstwa jego absolutną pasją jest koszykówka, której poświęca całe życie pracując z klasami sportowymi w szkole podstawowej, w klubie sportowym KS KORONA Kraków oraz obecnie KS Cracovia 1906 Kraków. Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Koszykówki, Uczestnik III Edycji Akademii Trenerów Polskiego Związku Koszykówki. - Niektórzy moi znajomi żartują ze mnie, że gdyby nie istniała koszykówka na naszym świecie to ja bym nie miał po co żyć- mówi pan Michał Sumara.

Z jakimi problemami boryka się Państwa szkoła?

Sporym problemem w mojej szkole to brak hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Nasza baza sportowa poprawiła się w znaczący sposób kiedy to 2 lata temu oddano do użytku boisko wielofunkcyjne: boisko do piłki nożnej, 2 boiska do koszykówki, siatkówka i kort do tenisa. Wachlarz zajęć sportowych wzrósł znacząco. W obecnym roku w pobliżu SP 88 oddano do użytku odnowiony stadion lekkoatletyczny z boiskami do piłki nożnej, jednak w okresie jesienno - zimowym problem obiektu sportowego jest nie do przeskoczenia. Tym bardziej, kiedy WF rozpoczynają bardzo liczne klasy intensywność wysiłku jest na niewielkim poziomie. Część lekcji odbywa się w sali fitness i do niedawna na korytarzu. Obecny podział zajęć pozwala w maksymalnym stopniu zagospodarować salę sportowa zarówno dla klas I-III jak i IV - VI. Systematyczne urozmaicanie bazy sprzętu sportowego dostępnego na zajęciach sportowych pozwala nam maksymalnie urozmaicać zajęcia sportowe dla naszych podopiecznych, co przekłada się na dodatkową mobilizację uczniów do działania dzięki atrakcyjności lekcji.

Jak wspomina Pan swój WF z dzieciństwa?

W szkole podstawowej było źle. Sali nie mieliśmy, raz w tygodniu wychodziliśmy do budynku Straży Pożarnej, gdzie jeden z garaży zaadoptowany był na potrzeby sali gimnastycznej. Tam mogliśmy się naprawdę się wyszaleć Większość zajęć odbywała się na korytarzu. Pomimo tego zajęcia były ciekawe dzięki nauczycielowi, którego do dziś wspominam jako bardzo surowego, wymagającego, ale "fajnego" belfra. Zbawieniem dla nas było wybudowane asfaltowe boisko do koszykówki i piłki nożnej. Na każdej przerwie pomimo opadów deszczu, zalegającego śniegu czy mrozu boisko było oblegane przez wszystkich - szalik, czapka i do boju. Te międzylekcyjne (10 minutowe) rozgrywki sportowe wspominam do dzisiaj. Nikt z nas nie myślał nawet o tym aby narzekać, wręcz przeciwnie dziękowaliśmy za to, że mamy co robić. W okresie wakacyjnym pamiętam sytuacje gdzie 40 osób grało jednocześnie na asfalcie do późnych godzin nocnych a nawet i po zmroku. Ale była frajda!

Jak zachęcić dziewczynki do ćwiczeń?

Osobiście uważam, że dziewczęta są bardzo wymagające jeżeli chodzi o WF. Trzeba się naprawdę napracować, aby wyszły z zajęć uśmiechnięte. Podstawowym aspektem, od którego trzeba zacząć to świadomość. Dziewczęta powinny wiedzieć po co, na co, czemu, jak i dlaczego. Uświadomienie, że piłka nożna może być fajna, a wypracowana dzięki niej koordynacja i siła kończyn dolnych tylko zaprocentuje w późniejszych latach. Moim sposobem na zachęcenie do ćwiczeń jest jak najwcześniejsze organizowanie ćwiczeń w parach mieszanych (damsko-męskie) dzięki czemu dziewczęta widzą, że mogą ćwiczyć na tym samym poziomie co chłopcy, a w niektórych zadaniach wypadają nawet lepiej. Nie ma co ukrywać, że dziewczęta mają i inne oczekiwania i potrzeby wynikające z udziału w zajęciach sportowych. Moja rada to muzyka w dwojakiej formie. 1- podczas wstępnej części lekcji (rozgrzewka) włączanie muzyki rozluźnia atmosferę i powoduje, ze dziewczęta zapominają o całym świecie oraz skupiają się na zadaniach lekcyjnych. 2- lekcje taneczno - rytmiczno - muzyczne fitness, tańce czy tabata to zdecydowanie ulubione formy kobiecej aktywności.

Jak współpracować z rodzicami?

Współpraca z rodzicami jest różna. W niektórych przypadkach przebiega gładko i bezproblemowo. Czasami potrzebne jest trochę więcej czasu, aby się dogadać. Bezwzględnym warunkiem jest włączanie rodziców w sportowe życie szkoły. Rozgrywki sportowe, mecze pokazowe np. rodzice - nauczyciele, udział rodziców jako opiekunów podczas wyjść na rozrywki międzyszkolne, udział w festynach sportowych. Ważnym aspektem jest, aby zainteresować rodziców zajęciami WF. Często jest tak, że WF traktowany jest przez rodziców zdawkowo. Rzadko podczas zebrań z rodzicami lub Dni Otwartych ktokolwiek przychodzi do WF-isty. Dlaczego? Bo przecież to tylko WF, przecież matematyka jest ważniejsza. WF to taki sam przedmiot jak każdy inny, równie ważny jak matematyka, przyroda czy język polski. Tylko wyrobienie takiej świadomości w rodzicach pozwoli w pełni kształtować fizyczny rozwój dziecka zarówno w szkole jaki i poza nią. W naszej szkole dodatkowo organizujemy dla rodziców spotkania , prelekcje dotyczące aspektów zdrowego odżywiania, wad postawy ciała czy znaczenia wysiłku fizycznego w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży. Te kompleksowe szkolenia przynoszą wymierne efekty. Drodzy nauczyciele, nie czekajcie, działajcie, rozmawiajcie, zachęcajcie rodziców do współpracy i działania.

Jaki nauczyciel, to dobry nauczyciel WF-u?

Dobry nauczyciel to przede wszystkim ten, który oddaje się temu co robi. To człowiek dla uczniów a nie odwrotnie. Dobrze wszyscy wiemy, że wiedza i umiejętności jakie posiadamy w znaczący sposób wpływają na jakość pracy nie tylko pedagogów, ale większości w większości zawodów. Nauczyciel to człowiek dbający o ciągły rozwój samego siebie pod kątem zawodowym, zaangażowany, głodny wiedzy, ambitny. Podnoszący swoje umiejętności, kreatywny, chętny do współpracy i wymiany doświadczeń.

Czym jest wychowanie fizyczne?

Nieodzownym aspektem, życia szkolnego i edukacji szkolnej. To czas poświęcony na doskonalenie siebie, czas poświęcony na wszechstronny rozwój własnego ciała. Czas relaksu i odpoczynku. Czas zabawy i rozrywki. Doskonalenie współpracy w grupie i współdziałania. Dzięki WF kształtuje się przez wiele lat świadomość sportowa, którą potem powinna być wykorzystana w przyszłości w społeczeństwie i środowisku lokalnym oraz rodzinnym. Nie marnujcie nawet jednej minuty z WF - ten czas jest dla Was, jest bezcenny

Druga edycja programu WF z Klasą trwa

WF z Klasą to program adresowany do nauczycieli i nauczycielek wychowania fizycznego. Działania prowadzone są przez Fundację Centrum Edukacji

Obywatelskiej, we współpracy z "Gazetą Wyborczą" i portalem Sport.pl, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wspieramy nauczycieli w opracowaniu innowacyjnych programów zajęć sportowych i pokazujemy, że mądrze prowadzony WF może być przyjemnością dla każdego. Kładziemy szczególny nacisk na zdrowy tryb życia, fair play, aktywizację uczniów mniej sprawnych oraz równe traktowanie chłopców i dziewcząt.

II edycja programu WF z Klasą rozpoczęła się we wrześniu i potrwa przez cały rok szkolny 2014/2015. Więcej informacji na stronie www.wfzklasa.pl