Nauczyciel WF-u z Klasą. Ten, który pozwala każdemu uczniowi odnieść sukces na miarę jego możliwości.

Piotr Balonek koordynował pilotażową edycję programu w Niepublicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej. - Nie było to łatwe, ale właśnie dlatego tak pasjonujące- mówi- W tej szkole lubimy nowe wyzwania, zwłaszcza takie, które służą dobru uczniów i naszemu rozwojowi zawodowemu.

To zdanie podzielają również Stanisława Balonek i Beata Przystał - dzielnie wspierające realizację programu. I edycję realizował już w dwóch szkołach: we wspomnianym wcześniej gimnazjum oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Zatorze. W chwili obecnej w obu placówkach przystępuje do II edycji programu. Piotr Balonek jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, nauczycielem dyplomowanym. Od dzieciństwa gra w piłkę nożną. W chwili obecnej jest grającym trenerem czwartoligowego klubu MKS Halniak w Makowie Podhalańskim.Jest też ojcem dwojga dzieci: Zuzanna (lat 9) uprawia od wczesnego dzieciństwa taniec (to po mamie - żona wciąż tańczy i prowadzi zespół), a Patryk (3 lata) kocha kopać piłkę, co też bardzo często robi z tatą.

Z jakimi problemami boryka się Państwa szkoła?

Pracuję na co dzień w dwóch szkołach w ZSO im. Mikołaja Kopernika w Zatorze oraz Niepublicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej. W Zatorze mamy wspaniałą bazę sportową piękną halę oraz cały kompleks boisk i bieżni ze sztuczną nawierzchnią. W Laskowej jest jedna sala gimnastyczna i mnóstwo pięknego terenu naturalnego, gdzie można rozwijać aktywność fizyczną. Mam to szczęście, że młodzież w obu placówkach chętnie bierze czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego.

Nie borykam się z większymi problemami w szkołach w których uczę. Zorganizowanie okrągłego stołu potwierdziło to, iż młodzież potrzebuje różnorodnych form ruchu i nie lubi monotonii. Mam to na uwadze, organizując zajęcia. Uważam, że do tego, by rozbudzić aktywność fizyczną wcale nie potrzeba doskonałych warunków lokalowych ani sprzętu nie z tej ziemi. Trzeba tylko umiejętnie pokazać młodym ludziom, ile radości można czerpać z ruchu, zwłaszcza z takiego zorganizowanego razem z grupą rówieśniczą.

Jak wspomina Pan swój WF z dzieciństwa?

Pamiętam zajęcia WF bardzo dobrze. Nie miałem tego szczęścia, które ma dzisiejsza młodzież, jeśli chodzi o bazę sportową. Za moich czasów ćwiczyliśmy nie w sali, ale raczej w większej klasie, ale również w terenie. Jednak nikomu nie przeszkadzały niedobory bazowe. Zawsze nie mogliśmy się doczekać lekcji WF. Ja właśnie wtedy pokochałem ruch i sport jako sposób na ciekawe, radosne życie. Do dzisiaj jestem czynnym zawodnikiem oraz trenerem IV ligowego zespołu piłkarskiego i nie wyobrażam sobie swojego życia bez aktywności fizycznej. Miałem to szczęście, że wtedy kiedy uczyłem się w podstawówce nie było jeszcze komputerów ani Internetu a największym luksusem było to, aby mieć swoją piłkę do nogi.

Jak zachęcić dziewczynki do ćwiczeń?

Na moich lekcjach dziewczęta ćwiczą systematycznie. W mojej pracy staram się po prostu uwzględniać ich potrzeby. Wiem, że wcale nie rywalizacja jest dla nich najważniejsza. Dbam o to, aby atmosfera na zajęciach była przyjazna i radosna, bo wydaje mi się, że podstawą jest to, aby lekcję WF kojarzyły się im z przyjemnością a nie smutnym obowiązkiem. Staram się również tak prowadzić swoją pracę na lekcji, aby były świadome tego, że warto się po prostu ruszać.

Jak współpracować z rodzicami?

Współpraca z rodzicami jest na pewno bardzo ważna choćby z tego względu, aby wyeliminować nieuzasadnione zwolnienia z lekcji. W mojej pracy opiera się to po prostu na kontaktach z nimi w razie takiej potrzeby. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że powinno się rodziców zbliżyć do szkoły poprzez organizowanie różnych imprez, podczas których rodzice oraz dzieci mogą razem aktywnie spędzić czas. Ja osobiście w tym obszarze widzę największe rezerwy w swojej pracy.

Jaki nauczyciel, to dobry nauczyciel WF-u?

Dobry nauczyciel to taki, który podchodzi z pasją do pracy i kocha to, co robi. Powinien swoim przykładem dawać świadectwo, jak ważne w życiu codziennym jest podejmowanie aktywności fizycznej. Wie, że nie sprawność jest tak naprawdę najważniejsza a wysiłek, jaki uczeń wkłada w pracę nad sobą podczas każdej lekcji.

Potrafi rozmawiać, słuchać i śmiać się razem ze swoimi uczniami. Dobry nauczyciel WF pozwala każdemu uczniowi odnieść sukces na miarę jego możliwości, bo nic tak nie motywuje ucznia do działania i pracy nad sobą jak satysfakcja z tego, iż włożony przez niego wysiłek został doceniony. Dobry nauczyciel wf to również człowiek, w którym uczniowie widzą miłośnika ruchu. On musi dawać młodzieży przykład.

Czym jest wychowanie fizyczne?

Wychowanie Fizyczne to nie rekordy i sukcesy w zawodach. Ten często niedoceniany przedmiot jest tak naprawdę złożonym procesem, ponieważ decyduje on o tym czy młody człowiek pokocha ruch i zrozumie, jak ważna jest aktywność fizyczna w życiu codziennym. Zajęcia WF rozwijają ciało, ducha i świadomość młodego człowieka. Dla mnie najpiękniejsze jest to, że mogę zobaczyć swoich absolwentów biegających, jeżdżących na rowerze, rolkach, grających w nogę czy siatkówkę jeżeli będą to robić nadal w swoim życiu to znaczy, że świadomie podejmują aktywność fizyczną a wydaje mi się, że właśnie to jest nadrzędnym celem wychowania fizycznego.

Druga edycja programu WF z Klasą trwa

WF z Klasą to program adresowany do nauczycieli i nauczycielek wychowania fizycznego. Działania prowadzone są przez Fundację Centrum Edukacji

Obywatelskiej, we współpracy z "Gazetą Wyborczą" i portalem Sport.pl, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wspieramy nauczycieli w opracowaniu innowacyjnych programów zajęć sportowych i pokazujemy, że mądrze prowadzony WF może być przyjemnością dla każdego. Kładziemy szczególny nacisk na zdrowy tryb życia, fair play, aktywizację uczniów mniej sprawnych oraz równe traktowanie chłopców i dziewcząt.

II edycja programu WF z Klasą rozpoczęła się we wrześniu i potrwa przez cały rok szkolny 2014/2015. Więcej informacji na stronie www.wfzklasa.pl