Nauczyciel WF-u z Klasą. WF w Słowiku

Pani Agnieszka Konopk pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku. Jest nauczycielką nauczania wczesnoszkolnego i mimo że w jej szkole nie ma pełnowymiarowej sali gimnastycznej, prowadzi WF z Klasą.

Pan od fikołków, co rozruszał swoją szkołę

Nauczycielka ze Słowika w ramach udziału w programie "WF z klasą" jako nauczyciel wspierający prowadzi bloga "Wf w Słowiku", gdzie publikuje wiadomości na temat podejmowanych aktywności na zajęciach wychowania fizycznego w placówce.

Paweł Jeleniewski: Z jakimi problemami boryka się Państwa szkoła?

Naszą największą bolączką jest brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej, co przeszkadza podczas organizowania zajęć fizycznych, gdy na dworze brak sprzyjającej pogody oraz w przeprowadzaniu gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna czy piłka nożna). Jest to jednak również paradoksalnie powód do wdrażania innych, nietypowych zajęć ruchowych. To czyni nasze lekcje wf bardziej atrakcyjnymi dla uczniów.

Jak wspomina Pani swój WF z dzieciństwa?

Moje lekcje wychowania fizycznego, mimo iż były prowadzone przez nauczycieli różnych przedmiotów, wspominam bardzo dobrze. Był to czas spędzony na grach i zabawach w połączeniu z rywalizacją rówieśniczą. Nauczyciele nie byli skupieni tyle na realizacji planów wynikowych, co chcieli, aby uczniowie na zajęciach poznawali różne dyscypliny sportu i wykazywali się w tych, w których czuli się dobrze. Doskonalenie się w wybranych dziedzinach odbywało się na zajęciach SKS, a rzadko na lekcjach WF-u, aby inni się w tym czasie nie nudzili. Poza tym, nie czuło się dominacji jednego typu sportu, na punkcie którego nauczyciel był "zakręcony".

Dołącz do II edycji WF-u z Klasą. Trwa rekrutacja!

Jak zachęcić dziewczynki do ćwiczeń?

W naszej szkole nie mamy najmniejszego problemu z dziewczętami, ale wydaje mi się, że to kwestia wieku. Jak zachęciłabym dziewczyny do ćwiczeń z klas gimnazjalnych czy licealnych? Uświadomiłabym, że ćwiczenia i zajęcia ruchowe kształtują szczupłą sylwetkę (to zawsze działa w przypadku młodych kobiet) i zaproponowałabym takie zajęcia jak: aerobic, zumba, joga i stretching, a w międzyczasie wplatałabym inne aktywności przewidziane programem. Moja córka uczęszczając do liceum była w 6-cio osobowej grupie ćwiczących dziewcząt z klasy (1/4 całości) wspólnie z nauczycielem wybrały, co chciałyby robić na zajęciach. Skupiły się na siatkówce i koszykówce, więc może na pierwszych zajęciach można by ustalić wspólnie jakie zajęcia ruchowe je interesują?

Ważne, aby pozyskać także do współpracy rodziców. Często to oni dają ciche przyzwolenie na to, aby ich córki nie musiały się "męczyć" fizycznie.

A na koniec może podpowiedź dla nauczycieli WF-u. Ruch i dbałość o kondycję fizyczną są bardzo ważne, ale dla niektórych nie muszą być priorytetem. Zła ocena może obniżyć średnią i świadectwa z wyróżnieniem nie będzie. To również częsty argument niećwiczących w szkołach ponadpodstawowych. Niech zajęcia WF będą dla nich chwilą odskoczni i wytchnienia od nauki, a na pewno z nich skorzystają.

Dziewczęta nie chcą ćwiczyć na WF-ie. Jak to zmienić?

Jak współpracować z rodzicami?

Najlepszym sposobem pozyskania rodziców jest włączenie ich do imprez sportowych, w których uczestniczą ich pociechy. Wbrew utartym poglądom, że rodzicom się "nie chce", bo są zmęczeni pracą i domem, wystarczy że raz wezmą udział np. w rajdzie pieszym, rowerowym czy rozgrywkach sportowych z dziećmi, a już pozyskamy sojuszników do dalszych działań.

Jaki nauczyciel, to dobry nauczyciel WF-u?

Dla mnie dobry nauczyciel WF-u, to ktoś, kto organizuje takie zajęcia, w których uczniowie chętnie biorą udział. Musi to być osoba, dla której lekcje to zabawa z uczniami, a nie tylko wykonywanie zadań przez samych uczniów. Dzieciom udziela się zapał i zaangażowanie nauczyciela. Trzeba także słuchać, czego uczniowie oczekują na zajęciach, wówczas można wymagać, aby i oni wysłuchali naszych oczekiwań. Ważną rzeczą jest także umiejętność dostrzegania najmniejszych sukcesów, zwłaszcza uczniów mniej sprawnych ruchowo. Pochwała zawsze dodaje skrzydeł, a stała krytyka demotywuje do dalszej pracy.

Czym jest wychowanie fizyczne?

Dla mnie wychowanie fizyczne to wdrażanie do cieszenia się ruchem oraz kształtowanie świadomości, że dbanie o własną kondycję fizyczną jest nieodłącznym elementem prawidłowego rozwoju człowieka. Przecież nie wszyscy muszą zostać sportowcami i uprawiać sport wyczynowo, ale każdy może czerpać z tego przyjemność, a lekcje wychowania fizycznego powinny do tego przygotować.

Szkoła zdrowa z Biezdrowa dzięki nim

Druga edycja programu WF z Klasą trwa

WF z Klasą to program adresowany do nauczycieli i nauczycielek wychowania fizycznego. Działania prowadzone są przez Fundację Centrum Edukacji

Obywatelskiej, we współpracy z "Gazetą Wyborczą" i portalem Sport.pl, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wspieramy nauczycieli w opracowaniu innowacyjnych programów zajęć sportowych i pokazujemy, że mądrze prowadzony WF może być przyjemnością dla każdego. Kładziemy szczególny nacisk na zdrowy tryb życia, fair play, aktywizację uczniów mniej sprawnych oraz równe traktowanie chłopców i dziewcząt.

II edycja programu WF z Klasą rozpoczęła się we wrześniu i potrwa przez cały rok szkolny 2014/2015. Więcej informacji na stronie www.wfzklasa.pl

Największym problemem polskiego WF-u jest?
Dbanie o higienę. Brak możliwości skorzystania z prysznica po zajęciach.
17%
851 głosów
Nierówne traktowanie dziewcząt i chłopców. Potrzeby tych pierwszych nie są brane pod uwagę przy planowaniu lekcji.
4%
184 głosów
Zajęcia na macie - macie piłkę i grajcie, czyli brak zaangażowania nauczycieli w prowadzenie zajęć
15%
757 głosów
Prowadzenie zajęć w klasach I-III. Nauczycielom nauczania początkowego brakuje wiedzy na temat metodyki zajęć.
5%
244 głosów
Ocena. Taki przedmiot nie powinien być poddany ocenie. Jeśli już uczeń ma być oceniany to za indywiudalny postęp.
16%
783 głosów
Lekceważenie przez rodziców WF-u. Niedocenianie przez nich istoty ruchu w poprawnym rozwoju ich dzieci.
10%
485 głosów
Nagminne zwalnianie bez większego powodu uczniów z zajęć.
17%
946 głosów
Wyśmiewanie osób mniej sprawnych przez innych uczniów.
16%
800 głosów