WF z klasą. Konferencja warsztatowa w Agorze

14 grudnia w siedzibie Agory odbędzie się konferencja warsztatowa programu "WF z klasą". Honorowymi gośćmi będą Minister Sportu Andrzej Biernat i Pani Minister Joanna Mucha. W wydarzeniu wezmą udział nauczyciele i dyrektorzy szkół z całego kraju. Wspólnie porozmawiamy o tym, jakie zmiany udało się dotychczas wypracować w szkołach dzięki programowi "WF z klasą" i jakie są perspektywy rozwoju akcji w kolejnym semestrze. Na warsztatach będzie można poznać nowe pomysły na prowadzenie lekcji WF.

Nauczycielu, zarejestruj się na konferencję

W programie wzięło udział 1087 szkół (452 szkoły podstawowe, 384 gimnazja, 116 szkół ponadgimnazjalnych, 43 zespoły szkół i 92 szkoły stowarzyszone z programem z różnych poziomów kształcenia) Dobiega końca pilotażowa edycja "WF z klasą". Są już plany na kolejny semestr. "WF z klasą" to program edukacyjny prowadzony od trzech miesięcy w tysiącu szkołach w całym kraju. Organizatorem akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, działania wspierają "Gazeta Wyborcza" i portal Sport.pl. Celem jest zwiększenie aktywności uczniów i uczennic na lekcjach wychowania fizycznego. 14 grudnia w siedzibie Agory odbędzie się konferencja warsztatowa programu "WF z klasą".

Każda szkoła w programie zaczęła od przeprowadzenia debaty. Uczniowie wspólnie z nauczycielami rozmawiali o tym, co jest mocną stroną życia sportowego szkoły, a co można poprawić. Wspólnota szkolna wybierała jedno sportowe zadanie do zrealizowania w semestrze zimowym. Mogły to być na przykład nowe zajęcia pozalekcyjne, więcej ruchu na przerwach, lekcje przy muzyce albo sportowe rozruszanie całej gminy. Pomysłów było wiele.

Dzięki inwencji, energii i zaangażowaniu nauczycieli i uczniów udało się zebrać imponujący katalog Dobrych Praktyk WF, który może być inspiracją dla wszystkich osób działających na rzecz aktywizacji sportowej młodych ludzi. Centrum Edukacji Obywatelskiej publikuje też kolejne odcinki "Poradnika dla nauczycielek i nauczycieli WF", z którego można dowiedzieć się m.in. jak prowadzić zajęcia bez niezdrowej rywalizacji; jak motywować uczniów do uprawiania sportu; jak radzić sobie w sytuacji, kiedy w szatni pojawia się agresja i jak zachęcić rodziców do współpracy z nauczycielem WF.

- Akcja wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród nauczycieli. Trafiliśmy wyraźnie w istotną potrzebę społeczną, rozbudziliśmy nadzieję i ogromną aktywność szkół. Ulegając gorącym prośbom szkół zwiększyliśmy zapowiadany limit przyjęć ze 150 do 1000 (!) szkół, a po licznych telefonach przyjmujemy nadal kolejne placówki zainteresowane rozwijaniem edukacji fizycznej - na statusie szkół stowarzyszonych - mówi Alicja Pacewicz, wiceprezeska CEO - Dawno już nie widzieliśmy tak autentycznej pasji, gotowości do wprowadzania zmian i takiego zainteresowania kampanią edukacyjną.

Nowych pomysłów na "dobre wychowanie fizyczne" wciąż przybywa. Teraz organizatorzy akcji chcą się nimi podzielić z kolejnymi szkołami. - Z końcem grudnia zakończymy pilotażową odsłonę tej akcji, ale to ledwie początek działań zaplanowanych na co najmniej rok, a lepiej na dwa lata szkolne - wyjaśnia Piotr Pacewicz, pomysłodawca programu. W kolejnym semestrze do programu będą się mogły przyłączyć nowe szkoły. Pojawią się też nowe zadania. Obowiązkowym zadaniem dla szkół będzie przeprowadzenie Lokalnej Akcji Sportowej z prawdziwego zdarzenia. Nie chodzi o zwykłe międzyklasowe rozgrywki, tylko o włączenie do działania rodziców, sąsiadów lub uczniów z innych szkół. Wachlarz zadań do wyboru również się powiększy. Organizatorzy będą zachęcać do kontynowania rozpoczętych już inicjatyw, a także do rozpoczęcia nowych, np. do wykorzystywania kamery na lekcjach WF. Ćwiczenia nagrywane kamerą pozwolą lepiej nauczyć techniki określonych gier. Mamy nadzieję, że będą też świetną zabawą i dobrym sposobem na promocję sportu w szkole.

Szczegółowy program konferencji WF z klasą