Czy w twojej szkole WF jest z klasą?

Zwolnienia z WF, pogarszająca się sprawność fizyczna młodzieży i przekonanie wśród uczniów, że zajęcia w szkole są nudne to fakty. Z punktu widzenia zdrowia społecznego niepokojące, złe. Drogi nauczycielu, wychowawco, uczniu, animatorze, czy w twojej szkole WF jest z klasą? Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Gazety Wyborczej i Sport.pl rusza z ogólnopolską debatą, której głównym tematem będzie wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży. Dołącz do nas. 4 września przy ulicy Czerskiej 8/10 o godzinie 14:30, w siedzibie Agory odbędzie się debata, w której wezmą udział m.in. minister sportu i turystyki Joanna Mucha i znani sportowcy.

Czy WF to najważniejsza lekcja w szkole? Dyskutuj na żywo i na Facebook

Głównym celem programu Centrum Edukacji Obywatelskiej "WF z klasą" jest zmiana sposobu myślenia o lekcjach Wychowania Fizycznego w polskich szkołach.

Wizyta na sali gimnastycznej w pierwszej lepszej szkole zakończy się zazwyczaj podobnymi obserwacjami. Z 25 osobowej klasy, przynajmniej połowa uczniów ma zwolnienie z WF. Całoroczne. Połowa z połowy, jeśli już się przebierze, do ćwiczeń się nie przykłada. W czym leży przyczyna?

Uczniowie komunikują, że lekcje są nudne. Brakuje zaangażowania nauczycieli, dominują tak zwane "zajęcia na macie" (przyp. red. "Macie piłkę, grajcie"), zabija rutyna. Pedagodzy obwiniają wychowanków i rodziców. Rodzice często w ogóle nie widzą problemu i na prośbę dzieci załatwiają im u znajomych lekarzy zwolnienie.

Centrum Edukacji Obywatelskiej przy medialnym wsparciu "Gazety Wyborczej" i Sport.pl pragnie zachęcić nauczycieli WF, dyrektorów szkół, uczniów, lokalnych animatorów sportu, aby wspólnie wypracowali nowe sposoby prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. W tej kwestii potrzebny jest kompromis.

Do współpracy zaproszone są wszystkie szkoły, mające na uwadze zdrowie swoich uczniów i pragnące zmienić niepokojące tendencje w materii wychowania fizycznego. Pierwszy etap, do którego zostanie przyjętych 150 szkół, potrwa cztery miesiące - od września do grudnia 2013 roku.

Do zadań szkół należeć będzie zorganizowanie Szkolnego Okrągłego Stołu (SOS), czyli debaty w gronie szkolnym dotyczącej zajęć sportowych i rekreacyjnych. Jak je zmienić, jak udoskonalić, uczynić bardziej atrakcyjnymi dla dzieci i młodzieży.

Ponadto każdy z uczestników ma opracować własne zadanie, bądź wybrać jedno z listy związane z wychowaniem fizycznym. Może spróbować poprawić frekwencję na lekcjach, prowadzić ciekawe zajęcia pozalekcyjne, zachęcić do aktywność mniej sprawnych uczniów, etc.

Przebieg wprowadzanych zmian szkoła powinna opisywać na własnym blogu.

Nauczyciele WF, którzy sa jednym z głównych, najważniejszych ogniw w łańcuchu zmian razem z metodykami i ekspertami stworzą internetowy zbiór Dobrych Praktyk WF. CEO będzie koordynować pracę uczestników, pedagogom zapewni dostęp do materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji i poradników.

4 września odbędzie się przy ulicy Czerskiej w siedzibie Agory debata, w której udział wezmą minister sportu Joanna Mucha.

Spraw, by WF w twojej szkole był z klasą

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie, wszelkich informacji na temat programu udziela koordynatorka projektu Anna Klimczak pod adresem mailowym anna.klimczak@ceo.org.pl lub pod numerem telefonu 22 825 01 81.