Prezes olsztyńskich kajakarzy

Janusz Milewski został ponownie prezesem Olsztyńskiego Klubu Sportowego

Mielewski prezesował OKS-owi przez cztery lata i w związku z upływem kadencji zwołał Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OKS-u. Podczas obrad Milewski dostał - podobnie jak i ustępujący zarząd - absolutorium i zgłosił się swój akces do pracy w klubie na kolejną kadencję. Walne wybrało członków nowego zarządu, a najwięcej głosów otrzymał Milewski. On też został wybrany na prezesa OKS-u. Było to podczas spotkania, na którym członkowie zarządu rozdzielili między siebie pozostałe funkcje. I tak wiceprezesem do spraw sportowych został Jerzy Gąska, spraw finansowych Edward Dakszewicz, zaś sekretarzem Teresa Mielczarska. Członkami zarządu zostali Piotr Traczewski, Sławomir Sołoducha i Andrzej Kamiński. Przewodniczącym komisji rewizyjnej mianowano Jana Dutko, a jej członkami są Wacław Sklinsmont i Robert Włodarczyk.

OKS to największy i najsilniejszy sportowo-wyczynowy klub kajakowy na Warmii i Mazurach. Ma sekcje kajaków oraz kanadyjek, a także smoczych łodzi. Najsławniejsi aktualni zawodnicy OKS-u to Adam Seroczyński oraz Tomek Mendelski, olimpijczycy z Aten.

- Mój cel na kolejne lata to medal zawodnika naszego klubu podczas regat olimpijskich w Pekinie oraz kontynuacja pracy z uzdolnioną młodzieżą - powiedział "Gazecie" Janusz Milewski.