Wybory w Opolskim Związku Piłki Nożnej

Nie było niespodzianki podczas walnego zjazdu OZPN. Na kolejną czteroletnią kadencję jednogłośnie wybrany został dotychczasowy prezes Bruno Tomaszek, który był jedynym kandydatem na to stanowisko

Gościem zjazdu, który odbył się w Dobrzeniu Wielkim, był prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz. - Opolszczyzna ma ważne miejsce na piłkarskiej mapie Polski. Praca działaczy na wsiach to jest ewenement na skalę kraju. Żadne województwo nie ma tak rozbudowanej sieci klubów - mówił Listkiewicz. Ocena dotychczasowych prac zarządu była pozytywna, choć nie zabrakło uwag na przyszłość.

- Będziemy się starali dążyć do większej współpracy z samorządami. Chcielibyśmy, by w każdym powiecie powstała szkoła piłkarska na wzór tej, która działa w Prószkowie. Chcemy obniżyć koszt uczestnictwa drużyn w rozgrywkach, licząc od klasy okręgowej w dół. Będziemy też kładli nacisk na komputeryzację poszczególnych podokręgów - zapowiadał Bruno Tomaszek.

Nowy zarząd OZPN

Bruno Tomaszek - prezes, Marek Procyszyn, Walter Oleks, Krzysztof Kantorski, Juliusz Stecki, Bernard Holik, Andrzej Miśta, Renat Refcio, Stanisław Szczerbiński, Waldemar Antkowiak, Stanisław Szul, Stanisław Gębuś, Józef Hryncyszyn, Edward Grzeczny, Janina Ficek, Józef Mateja, Józef Kaliciak.

Delegaci OZPN na zjazd PZPN

Ryszard Wójcik, Gerard Halama, Bernard Holik, Marek Procyszyn, Juliusz Stecki, Andrzej Miśta.