Mówi Ficek

Dla Gazety

Krzysztof Ficek

lekarz sportowy

Jestem ogromnie zaskoczony. Nie chcę niczego komentować, bo nie znam przecież dokumentów francuskiego sędziego. Przebywam za granicą, gdy wrócę do kraju, zapoznam się z nimi. Podkreślam jednak to, co mówiłem wcześniej - jestem niewinny i nigdy nie zrobiłem niczego, co dałoby podstawy do oskarżenia mnie.