Jeźdźcy w Kortowie

Z udziałem 35 jeźdźców i amazonek oraz 45 koni z 14 klubów odbyły się w Kortowie regionalne zawody w skokach przez przeszkody

Konkurs klasy L (na styl jeźdźca - startowało 48 zawodników, ukończyło 46): 1. Marta Siwczak na koniu Happy Boy (KJ Braci Romanowskich), 2-3. Jagoda Pacyńska na Aristo (JKS u Robsonów) i Marta Siwczak na Cyrano (KJ Braci Romanowskich).

Konkurs klasy P (dokładności - startowało 15 zawodników, do rozgrywki zakwalifikowało się 10): 1. Robert Brandt na Heroinie (KJ Braci Romanowskich), 2. Martyna Krzykwa na Dante (AZS UWM Olsztyn), 3. Mirosław Owczarek na Zoltanie (KJ Galiny).

Konkurs klasy N (dokładności - startowało 14 zawodników, do rozgrywki zakwalifikowało się 3): 1. Martyna Krzykwa na Dante (AZS UWM Olsztyn), 2. Robert Brandt na Heroina (KJ Braci Romanowskich), 3. Robert Hestkowski na Carlo (JKS u Robsonów).

Konkurs klasy LL (dokładności - startowało 23 zawodników, ukończyło 20): 1-9. Natalia Alms na Sambie (KJ Przykop), Stefan Chudzik na Tunisie i Lucym (KJ Braci Romanowskich), Robert Hestkowski dwa razy na koniu Hingis (JKS u Robsonów), Anna Kopacz dwa razy na Harbonie (KJ Galop), Katarzyna Kosek na Darlingu (AZS UWM Olsztyn), Aleksander Kuźniewski na Belfaście (KJ Galop), Jagoda Pacyńska na Mocarcie (JKS u Robsonów), Paulina Wincław na Osecie (JKS u Robsonów).