Premier League. Jest nadzieja na transfery dla Chelsea

Pomimo kary nałożonej przez FIFA, Chelsea będzie mogła zakontraktować nowych piłkarzy w styczniu 2010, jeżeli wystarczająco długo będzie zwlekać z odwołaniem.

Międzynarodowa federacja nałożyła na angielski klub zakaz sprowadzania nowych zawodników do 2011 roku, za namawianie Gaela Kakuty do zerwania kontraktu z RC Lens w 2007 roku.

Chelsea może jednak uzyskać odroczenie, jeżeli wstrzymają się ze złożeniem odwołania do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu (CAS).

- Wszystko zależy od daty wpłynięcia odwołania - twierdzi sekretarz generalny CAS, Mathieu Reeb.

- Gdyby odwołanie wpłynęło w następnym tygodniu, rozprawa odbyłaby się prawdopodobnie w listopadzie, a decyzja zapadłaby w grudniu. Jeżeli natomiast odwołanie przyszłoby później, mielibyśmy problem z wydaniem decyzji przed styczniowym oknem transferowym. Daje to Chelsea możliwość wystąpienia z wnioskiem o zawieszenie wyroku do czasu decyzji CAS - przyznaje Reeb.

Chelsea przysługuje 21 dni na złożenie odwołania.

- Oznacza to, że wykonanie decyzji FIFA nie będzie natychmiastowe. Może być odroczone, a następnie, jeżeli kara zostanie ostatecznie potwierdzona przez CAS, zawieszenie obowiązywałoby od następnego okienka transferowego - dodał sekretarz CAS.

Więcej o zakazie transferów nałożonym na Chelsea ?

Więcej o: