Ograniczenia w ruchu po Zakopanym

Podczas zawodów Pucharu Świata ruch kołowy na ulicach w pobliżu skoczni zostaje ograniczony. Samochodem mogą się tam dostać tylko posiadacze specjalnych identyfikatorów wydawanych przez organizatorów

Policja wprowadza ograniczenie w ruchu na ulicach prowadzących w kierunku Wielkiej Krokwi: Czecha od ronda Jana Pawła II, Sabały od Zamoyskiego, Żeromskiego i Piłsudskiego od Makuszyńskiego. Strefa ta obejmuje również ulice Szymanowskiego, Zwierzyniecką, Tuwima, Pocztowców i Pola.

Dodatkowo ruch jednokierunkowy zostaje wprowadzony na ulicach: Droga do Olczy (do skrzyżowania z ul. Broniewskiego), Droga na Bystre, Droga na Antałówkę, Broniewskiego.

Parkingi dla samochodów osobowych zostają wyznaczone na ul. Sienkiewicza, od skrzyżowania z ul. Witkiewicza do skrzyżowania z ul. Kościuszki.

Parkingi dla autobusów wyznaczono na ul. Droga do Olczy, od skrzyżowania z Drogą na Antałówkę do skrzyżowania z ul. Broniewskiego.

Zakaz zatrzymywania - pod groźbą odholowania pojazdu na koszt właściciela - policja wprowadziła na następujących ulicach: Żeromskiego, Makuszyńskiego, Piłsudskiego, Chałubińskiego, Zamoyskiego, Tetmajera, Droga na Bystre, Balzera, Broniewskiego.