Wybrali delegatów na zjazd PZPN

W sobotę odbyła się pierwsza tura Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Poświęcono ją wyborowi delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZPN i komisji ds. zmian w statucie LZPN. W szranki o trzy premiowane miejsca w tej pierwszej kategorii stanęło siedem osób: Zbigniew Bartnik (trener koordynator LZPN), Bogusław Lachowicz (Unia Hrubieszów), Włodzimierz Makarewicz (Biała Podlaska), Anatol Obuch (Chełm - trener), Adam Olkowicz (wiceprezes LZPN), Stanisław Pryciuk (Tomasovia) i Marian Rapa (prezes LZPN). Ostatecznie na 216 zaproszonych reprezentantów klubów i okręgowych związków stawiło się ich 119. Delegatami zostali: Rapa (67 głosów), Olkowicz (61) i Bartnik (53).

Natomiast w składzie komisji ds. zmian w statucie LZPN znaleźli się: Kazimierz Orłowski, Grzegorz Kurczuk, Stanisław Lesiuk, Marek Kudela i Zbigniew Związko.