Nowe piłkarskie ośrodki szkolenia

W Olsztynie powstać ma jeden z 16 wojewódzkich ośrodków szkolenia młodych piłkarzy. PZPN oraz MENiS chcą, by od nowego roku szkolnego zawodnicy kadry wojewódzkiej rozpoczęli naukę w klasach sportowych

Pomysł Polskiego Związku Piłki Nożnej ma pomóc wyłonić i szkolić najzdolniejszych młodych zawodników w każdym województwie. Ośrodki szkolenia młodzieży mają być również swego rodzaju alternatywą dla działających już prywatnych i klubowych szkółek piłkarskich. - Chcemy szkolić w ośrodkach najzdolniejszą młodzież, ale nie będziemy na siłę zabierać zawodników ze szkółek klubowych. Nasze ośrodki pomogą na przykład młodym piłkarzom z małych miejscowości trenować systematycznie pod okiem fachowców - mówi Eugeniusz Nowak, wiceprezes PZPN-u ds. młodzieżowych, jeden z pomysłodawców nowego programu szkoleniowego.

W ośrodkach uczyć się i trenować będą gimnazjaliści. W szkole współpracującej z ośrodkiem powstać mają trzy klasy sportowe (dla piłkarzy z trzech roczników). Do każdej z nich uczęszczać ma ok. 25 młodych piłkarzy z kadry wojewódzkiej. Szkoła otrzyma środki na zatrudnienie dwóch, trzech trenerów posiadających minimum drugą klasę sportową i wykształcenie pedagogiczne. Koszt rocznej działalności ośrodków wynosić ma 5,5-6 mln zł. Pieniądze pochodzić mają z głównie z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz z samorządów. - Sądzę, że do końca miesiąca prezes Michał Listkiewicz [prezes PZPN - red.] podpisze z minister Krystyną Łybacką porozumienie dotyczące współtworzenia ośrodków. Chcemy, by większość z nich rozpoczęła działalność już w nowym roku szkolnym - mówi wiceprezes Nowak.

O lokalizacji ośrodków w poszczególnych województwach zdecydują wojewódzkie związki piłki nożnej. W kwietniu szkoły będą przygotowywać plany organizacyjne na przyszły rok szkolny, dlatego Kazimierz Fiedorowicz, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piki Nożnej, przygotowuje już plany powstania ośrodka w Olsztynie. - Sądzę, że Olsztyn będzie najlepszym miejscem dla działalności takiego ośrodka, choć rozważałem również propozycje z Elbląga i Olecka. Szkolenie chcielibyśmy prowadzić na obiektach Warmii. Natomiast klasy sportowe z internatem mogłyby powstać przy Szkole Mistrzostwa Sportowego lub Gimnazjum nr 12, z którym Warmia współpracuje. Wstępna selekcja chłopców jest już przez nas prowadzona - mówi Kazimierz Fiedorowicz.

Program działania ośrodków zakłada, iż młodzi zawodnicy od poniedziałku do piątku uczęszczać będą wspólnie na zajęcia szkolne i treningi piłkarskie, zaś w weekendy rozgrywać będą mecze w macierzystych klubach. - Powstanie takich ośrodków ułatwi wyłowienie w województwie piłkarskich perełek. Co ważne, dzieci z Warmii i Mazur nie będą musiały wyjeżdżać do odległych szkółek piłkarskich w Szamotułach czy Krakowie, a na weekendy wracać będą do rodziców - podkreśla prezes WMZPN-u.

Ideę założenia ośrodków szkoleniowych popiera również Andrzej Nakielski, trener i właściciel szkółki piłkarskiej Naki. - Szkółka Naki działa jako UKS i jest głównie opłacana przez rodziców piłkarzy. Mamy ciągłe problemy ze znalezieniem sal i boisk. Ośrodki szkolenia oparte na solidnej bazie treningowej mogą być znakomitym rozwiązaniem w tej sytuacji, zarówno pod względem szkoleniowym, jak i wychowawczym. To także korzyść dla klubów seniorskich z regionu, które mogłyby pozyskiwać najlepszych zawodników ośrodka. Mam nadzieję, że rzeczywiście uda się ten pomysł zrealizować. Sam chciałbym pracować z młodzieżą w takim ośrodku w komfortowych warunkach szkoleniowych - powiedział trener Nakielski, dodając, że szkółki takie jak Naki mogłyby nadal trenować dzieci w wieku przedgimnazjalnym.