Stypendia dla sopockich sportowców

Trwa akcja stypendialna dla najzdolniejszych sopockich sportowców, którą organizują firma Prokom Software i miasto Sopot.

Sportowy Fundusz Stypendialny powołano do życia w grudniu 2003 roku. Na stypendia przeznaczono 150 tys. zł pochodzących z wpływów z letnich koncertów organizowanych przez firmę Prokom w ramach tenisowego turnieju Idea Prokom Open (120 tys. zł) oraz ze środków budżetowych Sopotu (30 tys. zł).

O stypendia mogą się ubiegać zawodnicy, którzy nie skończyli 28 lat i są mieszkańcami Sopotu lub zrzeszeni w sopockich szkołach, klubach, spółkach i innych związkach sportowych, z wyłączeniem zawodników o innym statusie niż amatorski. Wnioskując o stypendia trzeba do końca lutego nadesłać lub dostarczyć osobiście do kancelarii głównej Urzędu Miejskiego w Sopocie kompletnie wypełniony wniosek. Odpowiedni formularz można pobrać w wydziale kultury, turystyki i sportu UM oraz na stronie www.sopot.pl. Selekcji nadesłanych wniosków dokona komisja stypendialna, a jej propozycje zostaną przedstawione do akceptacji przyznającym stypendia (prezes Prokom Software Ryszard Krauze i prezydent Sopotu Jacek Karnowski). Regulamin przyznawania stypendiów przewiduje dwa rodzaje nagrody:

* "Osiągnięcia", gdzie nagradza się sportowców za wybitne wyniki bez względu na sytuację materialną (5 tys. zł)

* "Talent", gdzie stypendia będą przyznawane sportowcom wyróżniającym się umiejętnościami i potrzebującym wsparcia materialnego (2-5 tys. zł).

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.