Są nowe wytyczne MEN ws. WF-u w szkołach. "Należy zrezygnować"

- Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni - pisze Ministerstwo Edukacji i Nauki w nowych wytycznych, które dotyczą zajęć wychowania fizycznego w szkołach.

Ministerstwo Edukacji i Nauki szuka rozwiązań, które w czasie pandemii koronawirusa pozwolą uczniom na bezpieczny powrót do szkół. W najnowszych wytycznych przygotowanych przez władze czytamy m.in. o obowiązku noszenia maseczek przez dzieci, a także zminimalizowanie szansy na bezpośredni kontakt. Dlatego jako jeden z najniebezpieczniejszych pod tym kątem przedmiotów wymienia się wychowanie fizyczne

Zobacz wideo Fajdek nie zwalnia tempa. "Coś czuje, że będziemy się ciąć"

- Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych - czytamy w wytycznych opublikowanych przez ministerstwo. - Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym - dodano. 

Szkoła bez wychowania fizycznego? Powinno się wykluczyć sporty kontaktowe, co z innymi czynnościami?

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki nie wykluczają uprawiania sportu przez młodzież, choć chcą w tym celu nałożyć stosowne ograniczenia. Znaleziono natomiast inną formę czynności fizycznych, czyli spacer. - Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni - napisano w zaleceniach. 

Kasia Gruchalla-WesierskiMistrzyni olimpijska mogła startować dla Polski. "Babcia nauczyła mnie hymnu"

Bardziej szczegółowe polecenia MEiN odnoszą się do organizacji zajęć, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. 

Rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki zakładają dużą autonomię dyrektorów polskich szkół. W dokumencie napisano wprost, że to w głównej mierze oni będą decydować o tym, jak zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa. - Oni najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły. To da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów - napisano.

Więcej o: