Zbigniew Bartnik prezesem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

W lubelskiej "Etiudzie" odbyła się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Ponownie prezesem został wybrany Zbigniew Bartnik.

Ustępujący zarząd przygotował szczegółowe sprawozdanie ze swojej czteroletniej działalności. Dotyczyło ono wszystkich sfer - organizacyjnej, szkoleniowej i finansowej. Lubelszczyzna może się teraz pochwalić ekstraklasą mężczyzn i kobiet, za sprawą Górnika Łęczna, gdzie grają i panowie i panie, a także żeńskiej sekcji AZS PWSZ Biała Podlaska. W I lidze występują też piłkarze puławskiej Wisły, choć jak podkreślił prezes Bartnik jest to gównie zasługa działaczy tych klubów. Wiele zrobiono też w zakresie szkolenia młodzieży, a także podwyższania kwalifikacji kadr trenerskich. Sprawozdanie zostało przez delegatów przyjęte pozytywnie i zarząd otrzymał absolutorium.

W wyborach na prezesa olbrzymim zaufaniem obdarzono Zbigniewa Bartnika, który był jedynym kandydatem do piastowania tej funkcji i otrzymał jednogłośne poparcie 124 delegatów. - Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, bo przeżywałem to bardzo mocno. Postaram się wypełnić swoje obowiązki najlepiej jak potrafię, bo piłka nożna to moje życie - mówił wzruszony prezes.

Wybrano też nowych członków 15-osobowego zarządu. W skład władz weszli: Zbigniew Bartnik, Stanisław Pryciuk, Anatol Obuch, Witold Wójtowicz, Stanisław Lesiuk, Ryszard Nilipiuk, Jerzy Bojko, Jarosław Piskorski, Robert Gromysz, Waldemar Grudzień, Andrzej Kuśmierczyk, Tadeusz Łapa, Andrzej Szczygielski, Bogdan Wałachowski, Waldemar Wójcik.

Natomiast w składzie komisji rewizyjnej znaleźli się: Władysław Makarewicz, Paweł Zieliński, Jan Medyński, Andrzej Swacha, Jarosław Dziewulski, Krzysztof Szewczyk i Roman Dąbek.

Z kolei walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym-Wyborczym PZPN, który odbędzie się 28 października 2016 roku, Lubelszczyznę będą reprezentowali: Zbigniew Bartnik, Stanisław Pryciuk i Tomasz Mikulski. W przypadku jakiś nieprzewidzianych zdarzeń losowych na liście rezerwowej znaleźli się Anatol Obuch, Witold Wójtowicz oraz Robert Gromysz.

DYSKUTUJ Z NAMI O LUBELSKIM SPORCIE NA FACEBOOKU