Polonia Bytom rozpocznie sezon z ujemnymi punktami, Nadwiślan Góra bez licencji

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN ogłosiła decyzje w sprawie licencji na następny sezon drugiej ligi.

Drugoligowe licencje bez nadzorów i sankcji otrzymały GKS Tychy i ROW Rybnik.

Przyznania licencji odmówiono natomiast Nadwiślanowi Góra. - Komisja postanowiła odmówić licencji na grę w rozgrywkach II ligi w sezonie 2016/2017 Klubowi Nadwiślan Góra w związku z niespełnieniem kryteriów S.01, S.02, P.02, P.08, P.09, P.11, I.01 oraz F.01, F.03, F.04, F.05, F.06 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów II ligi na sezon 2016/2017. Klub nie przedstawił szeregu dokumentów wymaganych przez Podręcznik Licencyjny w związku z czym nie była możliwa pozytywna weryfikacja wniosku - czytamy w komunikacie.

Tymczasem na Polonię Bytom nałożono nadzory infrastrukturalny i finansowy. Ponadto ukarano ją odjęciem punktów. Oto treść uzasadnienia:

"Na Klub nałożono sankcję regulaminową w postaci odjęcia 4 (czterech) punktów w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 w związku z naruszeniem kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów II ligi na sezon 2016/2017. Komisja postanowiła również zobowiązać Klub do terminowego realizowania ugody zawartej w dniu 30 maja 2016 roku, obligującej klub do realizacji postanowień wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego do końca grudnia 2016 roku. W przypadku nie dotrzymania terminów spłat którejkolwiek z rat ugody, o której mowa powyżej, przypadających do końca grudnia 2016 roku, Klubowi automatycznie zostaną odjęte kolejne 4 (cztery) punkty w sezonie rozgrywkowym 2016/2017. Uzasadniając należy wskazać, iż Klub spłacił zobowiązania względem innego Klubu, wynikające z wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego dopiero w dniu wydania decyzji licencyjnej tj. 30 maja 2016 roku. Również inne zobowiązanie zasądzone wyrokiem Piłkarskiego Sądu Polubownego zostało uregulowane poprzez ugodę zawartą dopiero w dniu 30 maja 2016 roku. Powyższe bez wątpienia wskazuje na poważne naruszenia kryterium F.04. Zgodnie z pkt. 10.6.1 pkt. b Licencji należy odmówić : "Jeśli do dnia złożenia dokumentacji licencyjnej, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się Sezon Licencyjny, Wnioskodawca posiada przeterminowane zobowiązania, o których mowa w niniejszym punkcie". Jednakże zgodnie z pkt. 10.6.1 ust.4 "Jeżeli zobowiązanie przeterminowane nie zostało uregulowane do dnia złożenia dokumentacji licencyjnej, ale zostało uregulowana przed dniem podjęcia decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania Licencji, Licencja może być wydania, jednakże w każdym przypadku klub podlega sankcjom, przewidzianym w rozdziale 5.4 Podręcznika Licencyjnego".

Więcej o: