Druga odsłona Grand Prix Radomia. Pobiegają po Starym Ogrodzie

W najbliższą niedzielę 29 maja rozegrana zostanie druga impreza Biegowego Grand Prix Radomia. Tym razem biegacze rywalizować będą w Starym Ogrodzie.

Trasa "Biegiem po Starym Ogrodzie" prowadzić będzie parkowymi alejkami. Wytyczona pętla ma długość ok. 1,4 kilometra. Tradycyjnie rywalizację rozpoczną najmłodsi. Biegi dzieci na dystansach od 100 metrów dla przedszkolaków, rozpoczną się o godz. 11. Po biegach dzieci zaplanowano wyścigi główne cyklu Grand Prix. Panie rywalizować będą na dystansie ok. 2,8 km, a panowie na dwukrotnie dłuższym. Start biegu pań o godz. 12, a mężczyzn o godz. 12.30. W biegu Grand Prix uczestnicy nie wnoszą opłaty startowej.

Start oraz biuro zawodów znajdować będą się w parku Stary Ogród. Zgłoszenia do biegów dzieci i biegu głównego przyjmowane będą w dniu imprezy, w biurze zawodów. Osoby, które wystartowały w pierwszej imprezie Grand Prix nie muszą dokonywać ponownego zgłoszenia. Zachowują nadany numer startowy i potwierdzają swój udział, podpisując w biurze zawodów listę startową.