Trzy w jednym. Mamy już książkę "Język i sport"

Ukazała się książka pt. "Język i sport". Jest to pozycja trójdzielna, która powstała pod redakcją naukowców z Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Anny Czapli i dr Mariusza Kopra.

Można powiedzieć, że prezentowana książka jest następstwem tego, co się wcześniej wydarzyło na KUL, czyli chodzi tu m.in. o spotkanie z dziennikarzem sportowym Canal+, a w przeszłości piłkarzem stołecznej Legii, autorem książki "Mowa trawa. Słownik poprawnej polszczyzny" Marcinem Rosłoniem, a także o konferencję naukową pt. Język i sport, której towarzyszył panel dyskusyjny "Jaka jest nasza mowa sportowa? z udziałem dziennikarzy różnych mediów. Ogólnie chodzi o język, jakim posługują się podczas pracy dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni i internetowi. To jedna strona medalu, natomiast druga dotyczy szczegółowych badań w zakresie szeroko pojętego języka sportowego.

Rzecz cała składa się z trzech części. Pierwsza - naukowa zawiera artykuły autorów z kilku ośrodków akademickich w kraju. Są w niej teksty naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Łódzkiego. Tu zamieszczone są publikacje Katarzyny Burskiej, Patryka Iwańczyka, Katarzyny Lipskiej, Marka Olejnika, Stefana Wiertelewskiego, Katarzyny Zając i Mariusza Kopra. Wprawdzie są to prace o zacięciu naukowym, ale napisane bardzo przystępnym językiem i dotyczą najróżniejszych problemów. Traktują na przykład o słownictwie i frazeologii komentarza siatkarskiego, czy wyjaśniają nazewnictwo ukraińskich klubów piłkarskich, jak też zawierają analizę językowo-stylistyczną telewizyjnych komentarzy sportowych, w tym przypadku za przykład posłużyły skoki narciarskie. W tej części pomieszczony jest także artykuł wspomnieniowy poświęcony ikonie polskiego dziennikarstwa sportowego - Bohdanowi Tomaszewskiemu pióra Mariusza Kopra.

Natomiast druga część zawiera felietony red. Marka Jóźwika z TVP Sport i red. Wiesława Pawłata z "Gazety Wyborczej". Pierwszy z nich nosi tytuł "Wszyscy wiedzą, jak to robić" i odnosi się do komentarza telewizyjnego, a drugi "Ewolucja języka i formy" traktuje o zmianach jakie zaszły na przestrzeni lat - tych językowych, a także odsłania kulisy warsztatu dziennikarza prasowego.

Ostatnia część przeznaczona jest na wywiady. Tym razem role się odwróciły i to dziennikarze telewizyjni, radiowi oraz internetowi zostali dokładnie przepytani. Znalazły się w niej rozmowy z Przemysławem Babiarzem (TVP Sport), Tomaszem Jasiną (TVP Lublin), Adamem Rozwałką (Radio Lublin) i Tadeuszem Mieczyńskim (Skijumping.pl).

"Ta trójdzielna kompozycja zbioru, który w umiejętny sposób łączy w sobie opis rozmaitych właściwości "sportowej" odmiany polszczyzny z przeglądem nie tylko najważniejszych, najbardziej ogólnych, często też pionierskich, ale również mniejszych, bardziej szczegółowych opracowań językoznawczych decyduje o jego atrakcyjności, przede wszystkim zaś poszerza grono jego odbiorców. Korzystać z niego będą zapewne czytelnicy powodowani różnego rodzaju potrzebami, zwłaszcza specjaliści-językoznawcy, studenci różnych kierunków, dziennikarze oraz wszystkie osoby zainteresowane polszczyzną" - napisał w recenzji dr hab. Rafał Zarębski.

Dlatego też, każdy komu bliska jest zarówno problematyka sportowa, jak i nasz język ojczysty - ten mówiony i pisany powinien tę książkę w swojej bibliotece mieć.

DYSKUTUJ Z NAMI O LUBELSKIM SPORCIE NA FACEBOOKU