Królowa sportu dla najmłodszych. Akcja obejmuje cały świat

Od blisko roku działa w Lublinie nowy program sportowy pod nazwą ?Lekkoatletyka dla każdego?. Tym samym nasze miasto znalazło się w gronie przedstawicieli ponad 160 państw, w których ta akcja została wdrożona.

Celem tego programu jest popularyzacja lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu dzieci z szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Ponadto ma on zachęcać najmłodszych do aktywności na polu sportowym - oczywiście na początku w formie zorganizowanej zabawy. Możliwość wzięcia w niej udziału ma każde dziecko z każdego środowiska. Zajęcia mają też za zadanie wprowadzenie dzieci w świat królowej sportu, ale bez nauczania skomplikowanych technik. Warto dodać, że ten innowacyjny program jest dziełem grona specjalistów składających się z trenerów i menadżerów na co dzień pracujących w lekkiej atletyce, a od zarania swojego istnienia, czyli od 2005 roku objął swoim działaniem ponad 1,5 mln dzieci na całym świecie. - To jedyny program jaki znam, który ma taką wymowę i będzie pozytywnie oddziaływał na wszystkie dyscypliny sportu, bo przecież to od lekkiej atletyki wszystko się zaczyna, a konkretnie od najprostszych form ruchu, czyli biegu, skoku i rzutu - uważa Leszek Dunecki, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, srebrny medalista olimpijski. - Naturalnie później nie wszyscy muszą uprawiać tę dyscyplinę, wielu trafia do innych, ale podstawy już mają. Ruszyliśmy już z programem na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, a teraz zamierzamy rozpowszechnić naszą akcję w przedszkolach - oczywiście w formie zabawowej. To działanie prosportowe, a także edukacyjne, bo zależy nam na równomiernym rozwoju dzieci zarówno pod względem intelektualnym, jak i fizycznym. Mam nadzieję, że z tej grupy wyłowimy przyszłych reprezentantów Polski w różnych dyscyplinach sportu, ale także ci, którzy na podium największych imprez nigdy się nie znajdą, a przez program przeszli zasługują na słowa uznania.

W tej chwili w Lublinie w akcji bierze udział 5500 dzieci. Natomiast w zawodach szkolnych, międzyszkolnych i eventach promocyjnych wzięło udział 3700.

Dodać też trzeba, że program sportowy jest ściśle połączony z nauką o zdrowym odżywianiu. W organizowanych w ramach akcji szkoleniach zarówno rodzice jak i opiekunowie dzieci mogą korzystać z porad żywieniowych, ponadto zajęcia na ten temat odbywają się w szkołach w formie pogadanek.

DYSKUTUJ Z NAMI O LUBELSKIM SPORCIE NA FACEBOOKU