Sport w projekcie budżetu Wrocławia na 2016 roku: Kto dostanie najwięcej milionów

W projekcie budżetu Wrocławia na 2016 roku prawie 92 mln zł przewidziano na sport i kulturę fizyczną. Największe sumy przeznaczone zostaną na inwestycje w modernizację i rozbudowę infrastruktury

Cały budżet miasta na 2016 rok wynosi prawie 3,9 mld zł. Na wydatki związane z szeroko rozumianą kulturą fizyczną Wrocław zaplanował w sumie 91 679 696 zł. Jest to o prawie milion złotych więcej niż roku temu (dokładnie 90.721.000 zł. na sport w 2015 roku).

Środki przeznaczone na sport i inwestycje w infrastrukturę sportową wypisano w kilku różnych działach.

Inwestycje w infrastrukturę

Najwięcej, bo 49 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje w obiekty sportowe. Przede wszystkim zaplanowano budowę boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią (w projekcie budżetu na razie nie podano konkretnie, gdzie te boiska powstaną). Poza tym dużo środków pochłonie przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z organizacja przez miasto World Games 2017. W tym kontekście modernizowany jest Stadion Olimpijski, który będzie areną igrzysk sportów nieolimpijskich, a później stanie się areną dla żużlowców Betardu Sparty i zespołów futbolu amerykańskiego.

Na 2016 rok zapewniono pieniądze przeznaczone na przebudowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Racławickiej.

Dotacja dla zawodowców

Punkt zapisany w projekcie jako "Zadania w zakresie kultury fizycznej" przewiduje wydatki w wysokości 20,904 mln zł. W tych sumie są m.in. dotacje celowe dla zawodowych klubów sportowych z najwyższych klas rozgrywkowych: piłkarzy Śląska, żużlowców Betardu Sparty, koszykarzy Śląska, koszykarek Ślęzy, siatkarek Impelu oraz piłkarzy ręcznych Śląska. W minionym roku dotacje dla zawodowych drużyn wyniosły w sumie około 10 mln zł.

W 2016 roku najprawdopodobniej suma ta będzie niższa, gdyż mniej pieniędzy ma trafić do piłkarskiego Śląska. W 2014 roku piłkarze z miejskiej kasy dostali aż 16 mln zł, w 2015 roku - 6 mln zł, a w 2016 podobno ma to być 3 mln zł.

Być może nieco większa kwota niż w 2015 roku (1,13 mln zł) trafi do żużlowców Betardu Sparty. Wiąże się to z tym, że w 2016 roku będzie trwała modernizacja Stadionu Olimpijskiego i wrocławscy żużlowcy cały sezon będą zmuszeni jeździć poza Wrocławiem.

Propagowanie sportu

Poza tym środki finansowe zaplanowane w tej klasyfikacji zostaną przeznaczone m.in. na: propagowanie oraz rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego poprzez kontynuację programów sportowych - Basketmania, Footballmania, Volleymania. Organizację międzynarodowego turnieju szermierczego dla dzieci do lat 15 "Challenge Vitti" oraz zajęcia i imprezy organizowane dla sportowców niepełnosprawnych.

Miejskie pieniądze w 2016 roku przeznaczone zostaną także na: organizację Otwartych Mistrzostw Wrocławia (zawody sportu amatorskiego w m.in.: badmintonie, biegach, ergowiosłach, kajakarstwie, koszykówce, piłce nożnej halowej, rowerowej jeździe na orientację, siatkówce, szachach, tenisie stołowym i ziemnym).

Z tej puli pieniędzy wydzielone zostaną także środki na stypendia dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody dla sportowców i trenerów, obsługę trzech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce i Glinianki).

Ponadto zaplanowano wydanie miliona złotych na działania związane z przygotowaniami Wrocławia do organizacji World Games 2017.

Promocja przez sport

Na promocję Wrocławia poprzez sport zaplanowano dokładnie 7 450 491 zł. Miasto chce się promować podczas takich imprez jak: mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn, mistrzostwa świata w brydżu sportowym, a także poprzez mecze siatkarek Impelu i przeprowadzenie Maratonu Wrocław.

Instytucje kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane na instytucje kultury fizycznej wynoszą - 21,771 mln. Zostaną on przeznaczone na funkcjonowanie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice oraz Młodzieżowego Centrum Sportu. Na działalność bieżącą MCS zaplanowano 11 345 209 zł, (z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 786 079 zł). MCS zajmuje się m.in.: upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, udostępnianiem posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej, prowadzeniem szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach, promowaniem sportu i kultury fizycznej oraz eksploatacją i konserwacją bazy sportowo-rekreacyjnej.

Natomiast 8 925 800 zł zostanie w 2016 roku przeznaczonych na działalność Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 888 220 zł). Partynice organizują wyścigi konne dla koni pełnej krwi angielskiej, arabskich czystej krwi oraz kłusaków, prowadzą trening koni, a także prowadzą działalność kulturalno-sportową, rekreacyjną, edukacyjna i rehabilitacyjną.

Ponadto w 2016 roku zaplanowano 1,5 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie Partynic.

Więcej o: