Górnik Zabrze. Oficjalnie: Stanowisko wiceprezesa Krzysztofa Grabowskiego zlikwidowane, do zarządu wchodzi Tomasz Heryszek

Władze miasta, właściciela Górnika, wydały komunikat. Czytamy w nim m.in. o zmianach w zarządzie klubu i raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym budowy zabrzańskiego stadionu

ŚLĄSK.SPORT.PL w mocno nieoficjalnej wersji. Dołącz do nas na Facebooku >>

Oto pełna treść komunikatu:

"Dobiega końca I etap modernizacji stadionu miejskiego w Zabrzu. Dziś wpłynęły oferty w ostatnim przetargu poprzedzającym otwarcie nowej części stadionu. Objęte postępowaniem prace wykończeniowe trybuny centralnej wykona firma Mostostal Zabrze GPBP.

W związku z finalizacją robót budowlanych spółka "Stadion w Zabrzu", kierowana nadal przez prezesa Tadeusza Dębickiego, w najbliższym czasie realizować będzie funkcje zarządcze w obiekcie. W zakres odpowiedzialności spółki wejdą sprawy administracyjne, księgowe, kadrowe i techniczne. Natomiast Górnik Zabrze, którego prezesem pozostanie Marek Pałus, odpowiadać będzie za sferę sportową (w tym szkolenie młodzieży) oraz marketing (sprzedaż biletów, działania reklamowe i promocyjne itd.).

W wyniku wprowadzonych zmian likwidacji ulega stanowisko pana Krzysztofa Grabowskiego, członka zarządu zajmującego się sprawami księgowymi. Rozbudowany zostanie z kolei dział sprzedaży i marketingu, który poprowadzi nowy członek zarządu, pan Tomasz Heryszek.

Warto zaznaczyć, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu przed paroma miesiącami opublikowane zostało wystąpienie pokontrolne NIK z 6 marca 2015 roku. Wystąpienie koncentruje się na przedstawieniu opinii kontrolerów na temat modernizacji stadionu zebranych podczas działań prowadzonych w okresie poprzedzającym ubiegłoroczne wybory samorządowe. Materiał prezentuje poglądy kontrolujących dotyczące wyboru koncepcji realizacji inwestycji, a szczególnie prognozowanej frekwencji oraz liczby organizowanych imprez.

Nadmienić należy, że modernizacja stadionu miejskiego prowadzona była w okresie spowolnienia gospodarczego. Efekty kryzysu dotknęły jedną z największych firm budowlanych. Rozwiązano więc z nią umowę. Spółka "Stadion w Zabrzu" musiała przejąć wówczas rolę generalnego wykonawcy koordynującego dalszy przebieg budowy.

Wierzymy, że zrealizowanie tej największej inwestycji kubaturowej w mieście przyczyni się do ustabilizowania sytuacji Górnika Zabrze."

Dariusz Krawczyk

Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Kiedy stadion Górnika będzie gotowy w całości, łącznie z czwartą trybuną:
Więcej o: