Zatwierdzono zmiany w systemie stypendiów sportowych

Radni Rady Miejskiej w Radomiu zatwierdzili zmiany w przepisach dotyczących zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych. Nowe zapisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

- Zmiany w uchwale stypendialnej zaproponowaliśmy w odpowiedzi na sugestie i uwagi zgłaszane przez środowisko sportowe. Wprowadzone zapisy, zanim zostały poddane głosowaniu na forum Rady Miejskiej, pozytywnie zaopiniowała Gminna Rada Sportu - mówił sekretarz miasta Rafał Czajkowski, któremu podlega Biuro Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim.

Jedną z istotnych kwestii uwzględnionych w nowych przepisach jest wprowadzenie dodatkowego załącznika do wniosku stypendialnego - programu szkolenia sportowego stypendysty. Doprecyzowane zostały też zapisy odnośnie pięćdziesięcioprocentowej wysokości kwoty stypendium sportowego dla zawodników - medalistów. Nowe przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia wysokości kwoty stypendium dla zawodnika medalisty gier zespołowych (w ramach przysługującego limitu) pod warunkiem reprezentowania przez tego zawodnika radomskiego klubu sportowego na poziomie ekstraklasy. - Mamy nadzieję, ze będzie to impulsem do rozwoju radomskich klubów i pozostawania młodych zawodników w naszym mieście - dodał Rafał Czajkowski.

Ponadto zwiększono także maksymalną liczbę zawodników w zespole tenisa stołowego (do 6), jaka może uzyskać stypendium sportowe w rozgrywkach ligowych, zgodnie z przyjętą zasadą stosowaną przy grach zespołowych.