Rośnie piramida szkoleniowa na solidnych podstawach

Przed nami rok olimpijski. Dlatego też trzeba w szczególny sposób wspomóc tych, którzy do Brazylii mogą pojechać. Stąd powstał Team Rio. Nie samymi igrzyskami jednak sportowy Lublin żyje, więc powstało też kilka projektów - swego rodzaju uniwersalnych - które powinny się przyczynić do popularyzacji sportu, zarówno wśród tych najmłodszych - uczniów, sportowców wyczynowych, a także mieszkańców miasta.

ROZMOWA Z JAKUBEM KOSOWSKIM*

Michał Jackowski, Wiesław Pawłat: Panie dyrektorze, skąd wziął się pomysł na stworzenie programu Lublin Team Rio 2016?

Jakub Kosowski: Wydział Sportu i Turystyki realizuje swoje ustawowe zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej m.in.: poprzez udzielanie wsparcia finansowego klubom i stowarzyszeniom sportowym, których celem jest rozwój sportu. Dzięki przyznanym środkom dajemy klubom możliwość prowadzenia szkolenia sportowego zarówno w sporcie dzieci i młodzieży, jak i w sporcie wyczynowym, co niewątpliwie przekłada się na sukcesy sportowe. Lubelscy sportowcy, startując w Mistrzostwach Świata, Europy i Polski, wielokrotnie zajmowali medalowe miejsca, a niektórzy z nich otrzymali również szansę uzyskania kwalifikacji na igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie. Możemy się pochwalić, że wielu utalentowanych sportowców reprezentuje nie tylko lubelskie kluby, ale są też członkami kadry narodowej. Dlatego wspieramy ich przygotowania do najważniejszych zawodów w życiu. Tak powstał pomysł, aby w sposób szczególny pomagać sportowcom, którzy mają szansę wziąć udział w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, poprzez promowanie Miasta Lublin na krajowych i zagranicznych arenach sportowych.

Jakie są założenia tego programu?

- Celem programu jest zapewnienie jak najlepszych warunków podczas przygotowań do uzyskania kwalifikacji, dlatego też ściśle współpracujemy z klubami, do których należą sportowcy. Okres przygotowań wiąże się ze wzmożonymi treningami, kosztownymi wyjazdami na zgrupowania i zawody, czyli profesjonalnym przygotowaniem fizycznym i psychicznym. Pochłania to znaczne środki finansowe, a fundusze zapewnione w ramach stypendiów sportowych i dotacji nie zawsze pokrywają niezbędne wydatki, dlatego założeniem programu jest wsparcie tych działań. Cieszy nas, że najlepsi sportowcy z Lublina znajdują także czas, aby promować zdrowy i aktywny tryb życia. Ostatnio zawodniczki AZS UMCS TPS przeprowadziły otwarty trening w piłce siatkowej dla uczniów klasy profilowanej w jednej z miejskich szkół. Była to również okazja do przekazania listów gratulacyjnych od prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka za mistrzowski poziom gry podczas ostatniego sezonu, jaki zaprezentowały Kinga Kołosińska i Monika Brzostek. Sukcesy siatkarek przybliżają zawodniczki do kwalifikacji do Rio de Janerio. Planujemy wprowadzić podobną formułę treningów z udziałem kolejnych zawodników Teamu Rio. Dzięki temu realizujemy założenia programu i promujemy najlepszych sportowców w ich rodzinnym mieście - Lublinie. To z pewnością duża radość dla najmłodszych sportowców, trenujących w naszych klasach sportowych i profilowanych. Zawodnicy Teamu Rio na co dzień trenują nie tylko tutaj, ale w całej Polsce i poza granicami kraju, jak np. Janek Świtkowski, który obecnie przygotowuje się do igrzysk w Stanach Zjednoczonych.

Czy oprócz autorskich programów Miasta Lublin, takich jak Lublin Team Rio 2016 i ,,Sportowa Szkoła", bierzecie udział w innych programach sportowych ?

- Oczywiście. Wszystkie działania zmierzają do popularyzacji sportu, zarówno wśród najmłodszych uczniów, sportowców wyczynowych oraz wśród mieszkańców miasta. Z programu Sportowa Szkoła korzystają kluby realizujące zadania publiczne w zakresie szkolenia sportowego, poprzez udostępnienie szkolnych obiektów sportowych na potrzeby prowadzonych zajęć. Gmina Lublin corocznie przystępuje do programów dla dzieci organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, jak np.: ,,Umiem pływać", w tym roku skierowanego do uczniów I klasy szkoły podstawowej. Kolejny rok realizujemy projekt ,,Animator - Moje boisko Orlik 2012", aplikując o środki finansowe na wynagrodzenia na animatorów zatrudnionych na obiektach sportowych. Bieżący rok szkolny rozpoczęliśmy nowymi projektami sportowymi skierowanymi do uczniów lubelskich szkół podstawowych. Od 1 września rozpoczęły działalność Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie (SMOK) w sześciu szkołach, w ramach których prowadzone jest szkolenie dla dziewcząt i chłopców. Akademia Młodych Orłów (AMO) to propozycja skierowana do najmłodszych, tym razem szkolenie odbywa się w dyscyplinie piłka nożna, a program rusza od 1 października na orliku przy al. Racławickich. Kolejnym nowym wyzwaniem są ośrodki szkolenia sportowego w piłce ręcznej dla uczniów na wszystkich poziomach nauczania. Przy współpracy z Lubelskim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki w 12 szkołach podstawowych rozpoczęliśmy projekt ,,Lekkoatletyka dla każdego", w ramach którego szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem szkolnej infrastruktury sportowej. Od kilku już lat realizujemy programy szkolenia w zakresie piłki siatkowej poprzez przynależność do Siatkarskich Ośrodków Szkolnych (SOS). Niezwykle istotne było jednak powstanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, jako jedynej szkoły na Lubelszczyźnie kształcącej przyszłych olimpijczyków w dyscyplinie lekka atletyka i pływanie. Całość piramidy szkolenia wieńczy powstałe w 2014 r. Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego, które ma zapewnić dogodne warunki do treningu studentom lubelskich uczelni, a tym samym zachęcić najlepszych sportowców z Lublina i regionu do kontynuowania swojej kariery właśnie w naszym mieście. Dzięki połączeniu wysokiego poziomu kształcenia dydaktycznego i sportowego możemy być pewni, że wszystkie te działania zmierzają do rozwoju sportu młodzieżowego. Wielkie podziękowania przy tej okazji należą się dyrektorom szkół oraz środowisku sportowemu. Bez nich tak duża skala działań nie byłaby możliwa!

To rzeczywiście imponująca liczba projektów sportowych. Mamy nadzieję, że mocna reprezentacja Lublina pojedzie do Rio de Janerio. Czy mógłby pan przybliżyć sylwetki tych osób, za których mamy trzymać kciuki?

- Proszę je ściskać za każdego z naszych sportowców biorących udział w zawodach na wszystkich poziomach: od mistrzostw Polski, mistrzostw Europy po mistrzostwa świata. Każdy sukces przybliża do kwalifikacji olimpijskiej. W tym momencie nie wszyscy zakończyli sezon sportowy, ale siatkarki plażowe Kinga Kołosińska i Monika Brzostek (AZS UMCS TPS Lublin) po udanym sezonie zajmują 10. miejsce w klasyfikacji, a do Rio jedzie 16 najlepszych par. Jan Świtkowski (UKS Skarpa), po zdobyciu brązowego medalu Mistrzostw Świata w Kazaniu, zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej na rok 2015. Łucznik Piotr Sawicki (Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji ,,Start") już uzyskał przepustkę do Rio, bowiem zajął jedno spośród 16 miejsc gwarantujących udział w Paraolimpiadzie. Zawodnicy Klubu Pamara Boccia - Patryk Barszczyk i Mateusz Urbański czekają jeszcze na wyniki klasyfikacji generalnej w 2015 roku, co może zagwarantować im udział w paraolimpiadzie. Zwycięstwo podczas mistrzostw świata zagwarantowało zawodniczkom Kolarskiego Klubu Tandemowego ,,Hetman" - Aleksandrze Wnuczek i Iwonie Podkościelnej pierwsze miejsce w światowym rankingu, natomiast kolarze tandemowi - Michał Ładosz i Marcin Polak - zajmują drugą lokatę. Wysokie wyniki przybliżyły ich do kwalifikacji na paraolimpiadę w Rio de Janerio. Dodam jeszcze, że Team Rio składa się z 11 zawodników i zawodniczek. Oprócz tych, o których już mówiłem, jest w nim jeszcze lekkoatletka, sprinterka AZS UMCS Małgorzata Kołdej. Serdecznie im gratuluję rezultatów osiągniętych w 2015 r. i wydaje mi się że Lublin może być dumny z takich sportowców.

* Dr Jakub Kosowski jest dyrektorem Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin