Sąd wstrzymał wykluczenie SP ze struktur Zawiszy

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy postanowił wstrzymać wykonalność uchwały o wykluczeniu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza ze struktur CWZS Zawisza

Taką uchwałę Walne Zgromadzenie CWZS Zawisza podjęło 31 lipca. SP zaskarżyło ją do sądu. 25 września sędzia Hanna Daniel postanowiła "udzielić zabezpieczenia roszczenia uchwały Walnego Zebrania Związku CWZS "Zawisza" w Bydgoszczy z dnia 31.07.2015 r, w przedmiocie wykluczenia Stowarzyszenia Piłkarskiego "Zawisza" ze struktur Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego poprzez wstrzymanie wykonalności w/w uchwały do czasu rozpoznania niniejszej sprawy przez Sąd Polubowny."

Teraz musi się więc wypowiedzieć Sąd Polubowny. Zarząd SP w przesłanym komunikacie informuje, że "takie rozwiązanie było przez nas proponowane podczas Walnego Zebrania Związku i pozostało bez jakiejkolwiek reakcji delegatów (składane przez nas propozycje zostały zignorowane mimo naszych wskazań iż działanie Zarządu CWZS jest niezgodne z prawem)."

Przypomnijmy, że uchwała Walnego Zgromadzenia skutkowała usunięciem drużyn dzieci trenujących piłkę z SP z obiektów należących do CWZS Zawisza.

Wykluczenia SP ze struktury CWZS domagał się prezydent Rafał Bruski. Uznał, że SP wspiera kiboli Zawiszy.

Jesteś kibicem z Bydgoszczy? Dyskutuj i dołącz do nas na Facebooku Sport.pl Bydgoszcz

Więcej o: