Firma Tamex wybuduje kompleks tenisowy na Borkach

Tamex Obiekty Sportowe S.A, która zrealizowała ponad tysiąc obiektów - m.in. stadion Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, halę sportową AWF w Poznaniu czy halę sportową COS w Spale wybuduje korty tenisowe w Radomiu wraz z budynkiem socjalnym. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu zawarł umowę na wykonanie prac.

Kompleks tenisowy na Borkach obok hali sportowo-widowiskowej i nowego stadionu przy ulicy Struga to jeden z elementów Radomskiego Centrum Sportu. - Cieszy mnie, że przetarg wygrała firma z tak mocnymi rekomendacjami. Kompleks tenisowy jest bardzo ważny dla zawodników i sympatyków tego sportu. W związku z planowanymi inwestycjami przy ulicy Struga obecne korty przestaną tam funkcjonować. Dlatego też liczę na dotrzymanie terminów przez wykonawcę prac na Borkach, żeby przedstawiciele tenisowego środowiska nie zostali bez obiektów - podkreśla Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.

Tamex, jak informuje na swojej stronie internetowej, projektuje, buduje i wyposaża obiekty zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Ich specjalnością jest budowa boisk piłkarskich, stadionów, kortów tenisowych, bieżni, boisk wielofunkcyjnych, boisk do hokeja na trawie, hal oraz innej infrastruktury sportowej. Tamex zrealizował ponad 1000 obiektów sportowych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie o nazwie "Budowa kompleksu odkrytych kortów tenisowych wraz z budynkiem socjalnym w Radomiu" prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Korty w radomskiej dzielnicy Borki mają powstać do 30 czerwca 2016 roku.

Przedmiotem zamówienia są m.in. roboty w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót budowlanych. Obejmuje ono także zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej. Na obiektach MOSiR-u na Borkach powstanie budynek o powierzchni ok. 600 m. kw. z pełną infrastrukturą oraz osiem odkrytych kortów o nawierzchni z mączki ceglanej.

Wykonawca został wybrany spośród czterech złożonych ofert. Uzyskała najwyższą liczbę punktów zarówno za kryterium ceny, jak i za kryterium wydłużenia okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości. Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości: 6 395 984,01 złotych oraz udzielił gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.