Jest decyzja. Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza wykluczone z CWZS

Stosunkiem głosów 18:2 SP Zawisza zostało usuniętę z członków Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza. - Ta decyzja jest niezgodna z prawem - przekonują przedstawiciele Stowarzyszenia Piłkarskiego.

Jesteś kibicem z Bydgoszczy? Dyskutuj i dołącz do nas na Facebooku Sport.pl Bydgoszcz

Wynik głosowania nie jest niespodzianką. Przypomnijmy, że wniosek o wykluczenie SP ze struktur CWZS Zawisza zgłoszony został pod koniec czerwca tego roku. Zdaniem władz CWZS działacze Stowarzyszenia Piłkarskiego złamali wewnętrzne przepisy stowarzyszenia. Chodziło o zastrzeżenie w Urzędzie Patentowym przez SP na wyłączność nazwy "Zawisza" dla klubów sportowych piłki nożnej.

- Nikt nas o tym nie informował. To kwestionowanie statutu CWZS - mówił Dariusz Bednarek, wiceprezes CWZS. W piątek odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku. Jedynym tematem było wykluczenie Stowarzyszenia Piłkarskiego. Przeciwko temu byli tylko dwaj delegacji SP. Reszta głosowała za wykluczeniem.

- Zgłosiliśmy kilka wniosków formalnych, ale wszystkie zostały odrzucone. Nawet nasze ekspertyzy prawne. Dzisiejsza decyzja nie ma podstaw prawnych i jest niezgodna ze statutem związku - przekonywał prezes SP Krzysztof Bess.

- Nie zostawimy tak tego. Jednak bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza nadal będzie działać i szkolić młodzież - dodaje.

Nie wiadomo jednak, czy będzie mogło prowadzić zajęcia na wyremontowanych obiektach przy ul. Sielskiej. Ich zarządzaniem zajmuje się bowiem CWZS.

- Decyzja w tej sprawie należy do prezydenta Bruskiego - informuje Dariusz Bednrek.

Oświadczenie CWZS Zawisza:

Delegaci Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza w dniu 31.07.2015 roku podjęli decyzję o wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza.

Powodem podjęcia powyższej decyzji są działania władz Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza podejmowane wbrew interesom Związku oraz jego członkom.

Zarząd CWZS Zawisza ma obowiązek oczekiwać od każdego z podmiotów posiadających prawo do korzystania z infrastruktury zarządzanej przez Związek, lojalności i integracji z całym środowiskiem Zawiszy. Niedopuszczalna jest akceptacja jakichkolwiek działań bezpodstawnie skierowanych i krzywdzących ludzi tworzących Związek, budujących jego wartość i pracujących na rzecz jego rozwoju. Nie można aprobować ataków bezpardonowo szkalujących Władze Miasta. Brak jednoznacznego sprzeciwu SP Zawisza wobec obraźliwych treści publikowanych na stronie www.zawiszafans.com oraz wyrażanych przez inne strony, media lub osoby, podważa zaufanie do całego Związku i godzi w jego dobre imię.

Ponadto Delegaci Walnego Nadzwyczajnego Zebrania CWZS Zawisza nie akceptują zawłaszczenia przez Stowarzyszenie Piłkarskie wyłącznie dla własnych potrzeb nazwy ZAWISZA - dla celów piłki nożnej oraz reklamy (wniosek w 2006 r. - znak towarowy R.272226 - prawo ochronne zostało udzielone na rzecz Stowarzyszenia Piłkarskiego w dniu 12.11.2014 r.). Zgodnie z uchwałą Zarządu CWZS Zawisza numer 12/08 z dnia 11.06.2008 roku, działacze Stowarzyszenia mieli obowiązek odstąpienia od tych działań, jednakże uchwała nigdy nie została przez nich zrealizowana. Brak jakiejkolwiek reakcji i postawa wbrew woli pozostałych członków Związku zostały odebrane jako działalność na szkodę wszystkich klubów tworzących CWZS Zawisza Bydgoszcz.

Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza i wszystkie tworzące Związek Kluby mają obowiązek przestrzegania prawa i odpowiednich standardów zarządzania, co jest podstawowym warunkiem stworzenia opartej na pełnym zaufaniu relacji z Miastem Bydgoszcz.