Niepełnosprawność intelektualna to nie choroba psychiczna. Olimpiady Specjalne trzecim ruchem olimpijskim!

Ostatnie miesiące były wyjątkowym czasem dla zawodników Olimpiad Specjalnych Polska, podczas których była prowadzona wyjątkowa kampania mająca na celu pokazanie społeczeństwu, że wszyscy jesteśmy równi, bez względu na wygląd czy możliwości psychofizyczne.

Olimpiady Specjalne Polska od lat uczą społeczeństwo czym jest niepełnosprawność intelektualna, a także starają się o to, aby pozycja zawodników Olimpiad Specjalnych na scenie sportowej była tak samo ważna jak pełnosprawnych sportowców, o to wszystko walczą ambasadorzy Olimpiad Specjalnych Polska m.in. Tomasz Wolny, Joanna Jędrzejczyk, Paulina Krupińska z Anną Lewandowską na czele. Olimpiady Specjalne nie są tym samym, czym Igrzyska Paraolimpijskie. Te dwa odrębne ruchy mają jednak ze sobą coś wspólnego – są uznawane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Podstawowa różnica pomiędzy nimi jest jedna. W ramach Olimpiad Specjalnych rywalizują sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną, zaś na paraolimpiadach zobaczymy osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi. W tych pierwszych występują zawodnicy, których sprawność intelektualna odbiega od ogólnie przyjętych norm w danym społeczeństwie, zaś w tych drugich pełnosprawni intelektualnie sportowcy, którzy ulegli wypadkowi, bądź doznali trwałej kontuzji, która ograniczyła ich sprawność fizyczną.

Inkluzja to przyjaźń!

Przede wszystkim bardzo ważne jest podkreślenie, że niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą psychiczną, lecz stanem, który powstał na skutek uszkodzenia lub nieprawidłowej budowy mózgu. Nikt nie ma wpływu na to czy się pojawi czy nie. Niestety nie można jej wyleczyć, ale można sprawić, że życie osób z niepełnosprawnością intelektualną będzie lepsze. Dlatego tak ważną ideą dla tego ruchu jest inkluzja, czyli akceptacja i włączenie osób z takim rodzajem niepełnosprawności do codziennego życia. W Olimpiadach Specjalnych odbywa się to również przede wszystkim poprzez sport, który jest świetnym motywatorem. Rywalizacja pomaga tym osobom w kształtowaniu postaw sprzyjających samodzielności.

Kontakt sportowców z niepełnosprawnością intelektualną  z wielkimi gwiazdami polskich aren jest niezwykle istotny dla tych pierwszych. Daje im poczucie bycia włączonym w prawdziwą rywalizację. Pozwala im się poczuć zaakceptowanym i przede wszystkim dodaje siły. Chociaż trzeba zaznaczyć, że mimo tego, że zawodnicy startujący w Olimpiadach Specjalnych tak jak wszyscy chcą wygrywać, nie jest to ich najważniejszym celem. „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku" – tak brzmi motto Olimpiad Specjalnych, które duży nacisk kładzie na samą rywalizację, wystartowanie w wydarzeniu i przede wszystkim walkę do końca.

Olimpiady Specjalne Polska są członkiem PKOl

Olimpiady Specjalne mają silne tradycje w naszym kraju. Polska była pierwszym krajem w naszym regionie, w którym ruch rozpoczął oficjalnie działalność. Przez te lata rozwój był bardzo dynamiczny. Obecnie w Polsce trenuje 17,5 tysiąca zawodników, którzy są członkami aż 507 klubów. Rocznie odbywa się 260 imprez sportowych w 24 dyscyplinach letnich i zimowych. W cały ruch zaangażowanych jest prawie 1,5 tysiąca trenerów, 659 członków rodzin i ponad 7300 wolontariuszy.

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska jest pełnoprawnym członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a igrzyska Olimpiad Specjalnych spełniają wszystkie wymogi olimpijskie takie jak uroczystości otwarcia i zamknięcia zawodów, przysięga, czy reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej.

Olimpiady Specjalne to również walka o właściwe postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mimo tego, że nie jest to żadna choroba, to spotkania z tymi ludźmi nadal budzą pewien rodzaj strachu, który jest całkowicie nieuzasadniony. Osoby te różnią się od nas jedynie możliwościami intelektualnymi, a tym przecież nie można się zarazić. Postrzeganie ich przez pryzmat różnych ośrodków czy skojarzenia z chorobą budzą lęk. A osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą po prostu normalnie żyć, w czym pomagają im spotkania z idolami czy po prostu zwykła rywalizacja sportowa.

Kampania „#GrajmyRazem bo jesteśmy równi!" jest prowadzona przy wsparciu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Sponsorem generalnym Olimpiad Specjalnych Polska jest Tauron Polska Energia SA, a sponsorem głównym Huawei. Więcej na temat działalności Stowarzyszenia oraz o samych zawodnikach, można się dowiedzieć na stronie www.olimpiadyspecjalne.pl, a także na Facebook’u i Instagramie Olimpiad Specjalnych Polska:

https://www.facebook.com/olimpiadyspecjalne

https://www.instagram.com/olimpiadyspecjalnepolska/

Więcej o: