19.12.2010, godzina 17:30

VfB Stuttgart

3 5
  • na ?ywo