Sport.pl

05.06.2010, godzina 19:30

Niemcy

3 1
  • na ?ywo

Stuttgart

Polska