Uczyliście się rosyjskiego? Założę się, że już nic nie pamiętacie z tego języka

1 / 12

Я из Польши (Ja iz Polszy), tak odpowiesz na pytanie:

2 / 12

Я люблю тебя (Ja lublu tiebia), oznacza, że ktoś kogoś:

3 / 12

шариковая ручка (szarikowaja ruczka) to:

4 / 12

сигарета (sigarieta) oznacza:

5 / 12

красивый (krasiwyj) - tak powiemy o rzeczy:

6 / 12

До скорого (Do skorogo), znaczy:

7 / 12

Gdy coś jest пустой (pustoj), to znaczy że:

8 / 12

собака (sabaka) znaczy:

9 / 12

Gdy mówimy магазин (magazin), to mamy na myśli:

10 / 12

чашка (czaszka) po polsku oznacza:

11 / 12

больница (balnica) - to które miejsce?

12 / 12

ужин (użyn) spożywamy: