Zarządzanie informacją sportową - nowy kierunek na Uczelni Łazarskiego

Sport to nie tylko rywalizacja na boisku. To także promocja stylu życia czy marek kojarzonych ze sportem i wspieraniem zdrowej rywalizacji oraz przekazywanie informacji do całych rzesz odbiorców za pośrednictwem telewizyjnych kanałów sportowych, stacji radiowych, portali internetowych i prasy. Z myślą o specjalistach pracujących w mediach lub odpowiadających za wizerunek marki w sporcie powstał kierunek ?Zarządzanie informacją sportową?.
Kierunek obejmuje obszary wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do połączenia kompetencji dziennikarskich, marketingowych i menedżerskich. Czego słuchacz dowie się w czasie studiów na tym kierunku? Kadra doświadczonych praktyków przekaże wiedzę o specyfice dziennikarstwa sportowego (internetowego, prasowego, radiowego i telewizyjnego) i zasadach obsługi medialnej wydarzeń sportowych.

W programie znalazły się też podstawy nowoczesnego zarządzania informacją, prowadzenia kampanii reklamowych, marketingu sportu oraz zasady organizowania imprez masowych. Studenci otrzymają wiedzę z zakresu prawa sportowego, prasowego i autorskiego, poznają warsztat pracy rzecznika prasowego oraz podstawy psychologii sportu.

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia (przede wszystkim kierunków: AWF, ekonomia, zarządzanie, dziennikarstwo, politologia, prawo), którzy wiążą swoją karierę z pracą w mediach i agencjach reklamowych, instytucjach, organizacjach i klubach sportowych.