Rozmowa z projektantką modernizacji stadionu przy ul. Olsztyńskiej

Piotr Toborek:Dlaczego na stadionie Włókniarza nie będzie oświetlenia na masztach?

Anna Kasprzyk z firmy SPAK: Podczas wrześniowej prezentacji wstępnej koncepcji zaproponowaliśmy dwa warianty oświetlenia. Pierwszy z propozycją zainstalowania czterech masztów w wysokości około 60 m każdy i drugi - według naszego pomysłu. Inwestor wybrał naszą koncepcję. Pierwszy wariant był problematyczny w realizacji o tyle, że stadion w Częstochowie jest zbudowany na nasypach, które wystają ponad poziom otoczenia od 3,8 do 12,2 m. Aby zamontować przeszło 60-metrowe maszty, należałoby wykonać ogromne fundamenty, które mogłyby naruszyć skarpę i inne elementy stadionu. Dlatego zaproponowaliśmy wariant, który, podobnie jak instalacja czterech masztów, spełnia wszystkie wymagane dla tego typu obiektów parametry natężenia i równomierności oświetlenia.

O ile instalacja będzie tańsza od tej na czterech masztach?

- Oświetlenie stadionu zgodnie z naszym projektem będzie kosztować około miliona złotych i będzie tańsze o około 60 proc. od czteromasztowego.

Może Pani podać jakiś przykład tego rodzaju oświetlenia?

- Nasza koncepcja nie jest nowatorska w stosunku do światowych realizacji oświetlania stadionów, w tym żużlowych. Podobne rozwiązania stanowią standard na torach wyścigowych w USA, na przykład w Las Vegas [chodzi o tor do wyścigów samochodowych - przyp. red.] oraz w Pradze.

Czy w kosztach instalacji jest oświetlenie trybun i terenu wokół stadionu?

- Przewidzianych jest 26 słupów, dodatkowo wykorzystuje się projektowane zadaszenie trybuny głównej i krytej do umieszczenia projektorów uzupełniających: łącznie przewidziano 199 naświetlaczy, gwarantujących prawidłowe oświetlenie trybun, toru dla czterech rodzajów imprez: treningów żużlowych, zawodów bez transmisji TV, zawodów z transmisją i imprez masowych. Przedstawiona powyżej instalacja, wraz z oświetleniem terenu wokół, zawiera się we wspomnianym przeze mnie milionie złotych.

Ile będzie zadaszonych miejsc na trybunach?

- Po przebudowie stadionu na trybunie głównej będzie 475 miejsc zadaszonych, a na trybunie krytej - 2268.

Czy w przyszłości będzie można rozbudować dach nad całymi trybunami?

- Wykonanie zadaszenia nad całością widowni nie jest objęte programem przebudowy. Każde prace tego typu wymagają przede wszystkim solidnych fundamentów i od ich analizy należałoby zacząć planowanie tej inwestycji.

Maszty można postawić już teraz, a na jakim etapie modernizacji stadionu można montować oświetlenie w wersji, jaką zaproponowaliście?

- Teoretycznie może zostać zamontowane po wykonaniu fundamentów pod trybuny. Jednak moim zdaniem oświetlanie stadionu jeszcze przed przebudową lub w jej trakcie nie ma większego uzasadnienia. Według proponowanego przez nas etapowania inwestycji prace związane z oświetleniem powinny zakończyć się do kwietnia 2006 roku, ale rzeczywisty termin realizacji zależał będzie w dużej mierze od wykonawcy.