Sport w skrócie

TRZECIA KADENCJA SŁAWIŃSKIEGO. Decyzją walnego zgromadzenia trzecią kadencję z rzędu na czele Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego będzie stał Marek Sławiński. Za najważniejszy cel na kolejne cztery lata uznał on odbudowę pozycji sportowej kolarstwa w regionie. W skład zarządu weszli ponadto: zawodnicy - Zbigniew Piątek i Mariusz Witecki, prezes Cyclo Korony Kielce Alojzy Sobura, prezes Kieleckiego Towarzystwa Cyklistów Jacek Jędrzejkiewicz, sędzia Józef Sobura, Andrzej Lisowski, Jan Kuchta, Kazimierz Dziewierz, Paweł Bieniek i Artur Kondracki. Ten ostatni oraz Andrzej Piątek zostali też delegatami na listopadowy Zjazd PZKol w Warszawie. Trzyosobowej komisji rewizyjnej będzie przewodniczyła Bożena Skarżyńska.