Zmarł Zbigniew Drozdowski z poznańskiej AWF

W wieku 74 lat zmarł prof. Zbigniew Drozdowski z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Był pionierem badań antropologii i biometrii w sporcie. Napisał z tej dziedziny pierwsze podręczniki, z których korzystali studenci europejskich uczelni. W latach 1975-1981 był rektorem poznańskiej AWF, a przez ponad 30 lat kierował Katedrą Antropologii i Biometrii tej uczelni.

Zajmował się m.in. metodologią kultury fizycznej, teorią wyniku sportowego, ewolucją motoryki, podstawami aktywności ruchowej, uwarunkowaniami i skutkami sportowej i zawodowej aktywności człowieka. Za swoją pracę naukową i dydaktyczną został uhonorowany dwoma tytułami doktora honoris causa poznańskiej i wrocławskiej AWF. Wyróżniony został kilkoma nagrodami i odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Posiedzenie żałobne Senatu i Rady Wydziału Wychowania Fizycznego odbędzie się w auli poznańskiej AWF we wtorek 28 września, a pogrzeb - tego samego dnia w Puszczykowie.