Ranking 2004

1-2. Łukasz Lewandowski, Dominik Gradomski - po 10 punktów

3-4. Dariusz Lewicki, Jerzy Komosiński - 9

5-6. Andrzej Felic, Mariusz Kwolek - 8

7-8. Cezary Bonisławski, Robert Czubak - 7

9-12. Michał Palmowski, Jakub Jakowski, Maciej Królikowski, Krzysztof Kępczyński - 6

13-16. Magdalena Przygucka, Tomasz Zimnawoda, Przemysław Przyczka, Mariusz Sobczak - 5

17-24. Dariusz Bieńkowski, Tomasz Bieńkowski, Rafał Piekarczyk, Piotr Pernej, Michał Kępczyński, Tomasz Więckiewicz, Łukasz Robakiewicz, Paweł Koziczyński - 4.