W piątek wybory nowego prezesa ŚZPN

Mirosław Malinowski, dotychczasowy prezes, będzie kandydował na kolejną kadencję do władz Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Gościem honorowym dzisiejszego walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego ma być prezes PZPN Michał Listkiewicz
Wybory nowych władz poprzedzi wręczenie wyróżnień i odznaczeń. Najważniejsze z nich - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - otrzyma działacz ŚZPN Sylwester Siudak. Wręczonych zostanie także siedem odznaczeń MENiS oraz wyróżnienie za 50-lecie działalności dla Bogumiła Gozdura. Nagrodzone zostaną też te świętokrzyskie kluby, które w zakończonym sezonie uzyskały ligowe awanse.

Do wyborów nowych władz uprawnionych jest 120 delegatów reprezentujących wszystkie kluby z regionu. Wśród kandydatów na prezesa będzie dotychczasowy szef Mirosław Malinowski. Nie należy spodziewać się, by miał wielu konkurentów. Powołane zostaną także nowy zarząd oraz specjalne komórki: organizacyjno-prawna i do spraw bezpieczeństwa oraz zostaną wybrani trzej delegaci na grudniowy walny zjazd PZPN.

Gośćmi specjalnymi obrad będą prezes piłkarskiej centrali Michał Listkiewicz oraz przewodniczący wydziału bezpieczeństwa PZPN Wiesław Wieczorek. Tej sprawie oraz kwestiom licencyjnym swoje wystąpienie poświęci wiceprezes ŚZPN Stanisław Nowak. Zaproponuje on złożenie przez PZPN uchwały sejmowej zobowiązującej samorządy lokalne do pomocy w kwestiach infrastrukturalnych na stadionach.

Początek zebrania o godz. 14.30 w świetlicy ZUGA przy ul. Zagnańskiej w Kielcach.