440-lecie Unii Polsko-Litewskiej na sportowo

Szkoła Podstawowa nr 52 na Felinie i Ognisko TKKF Omega chcą uczcić obchody 440-lecia Unii Polsko-Litewskiej na sportowo. Organizują turnieje piłki nożnej dziewcząt i chłopców, zawody strzeleckie oraz konkurs plastyczny, na które zapraszają inne szkoły podstawowe z Lublina.
Zgodnie z tradycją impreza zostanie połączona z festynem "Rodzina - Felina". W turnieju piłkarskim, który odbędzie się 30 maja o godz. 9, wystartuje osiem drużyn. Zespoły wystąpią w sześcioosobowych składach (z bramkarzem) plus czterech rezerwowych. Mecze zostaną rozegrane na boiskach trawiastych przed Szkołą Podstawową nr 52 w Lublinie przy

ul. Władysława Jagiełły 11. Oczywiście najlepsi uczestnicy zostaną nagrodzeni pucharami i dyplomami. Zgłoszenia zespołów będą przyjmowane do 20 maja.

Natomiast zawody strzeleckie z broni pneumatycznej w kategorii open odbędą się w czerwcu na strzelnicy szkolnej Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Magnoliowej.

Konkurs plastyczny

Organizowany jest też konkurs plastyczny pod hasłem "Unia Polsko-Litewska w oczach dziecka". Jego ideą jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat Unii Polsko-Litewskiej - wydarzenia związanego z historią Lublina, rozwijanie zdolności i wyobraźni plastycznej uczniów i promowanie młodych talentów. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół podstawowych. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach - dla klas I-III oraz IV-VI. Wymagany format prac A 3, technika dowolna.

Należy je opisać na odwrocie podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres i numer telefonu do szkoły, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana. Z każdej placówki można nadesłać maksymalnie pięć prac. Nie będą one zwracane uczestnikom. Prace zespołowe nie będą rozpatrywane. Należy je składać do 20 maja 2009 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie do p. Joanny Rutkowskiej (adres szkoły: ul. Władysława Jagiełły 11, 20-560 Lublin, tel./fax. 0 81 746 81 77).

Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wernisażem nastąpi 30 maja w SP nr 52 w trakcie trwania festynu "Rodzina Felina", o wynikach nagrodzeni uczniowie zostaną poinformowani telefonicznie pod koniec maja.