Sąd Najwyższy zbada degradacje klubów w przededniu baraży

Sąd Najwyższy ogłosił dziś, że 10 czerwca rozpatrzy protesty w sprawie trzech klubów ukaranych przez PZPN za korupcję. Decyzja zapadnie więc w dniach, gdy kluby te będą walczyły także na boisku o awans do ekstraklasy.
Chodzi o ubiegłoroczne wyroki Trybunału przy PKOl, który Widzewowi Łódź cofnął orzeczoną przez PZPN degradację za korupcję, uznając, że czyny się przedawniły, a dwa tygodnie później w bliźniaczo podobnych przypadkach Korony Kielce i Zagłębia Lubin degradacje podtrzymał. W sprawie Widzewa skargę kasacyjną do SN złożył pewny swoich racji związek. Ale Korona i Zagłębie też poszły do SN, przekonane z kolei, że podobnie jak łodzianom im również należy się uniewinnienie.

Przed trzema tygodniami SN uznał, że wszystkie wnioski spełniają wymogi formalne i w komplecie przyjął je do rozpatrzenia. Dziś wyznaczony został termin rozpraw. Wszystkie trzy sprawy znajdą się na wokandzie 10 czerwca.

O ile w trybunale przy PKOl wyrok w sprawie każdego klubu wydawali inni sędziowie, o tyle w SN wszystkimi trzema skargami zajmować się będzie ta sama trójka sędziowska. Należy więc przypuszczać, że albo wniosek PZPN w sprawie Widzewa, albo wnioski Korony i Zagłębia we własnych sprawach zostaną uchylone.

W zdecydowanej większości przypadków SN nie zmienia treści konkretnego wyroku, który jest zaskarżany. Albo uznaje, że wniosek o kasację jest bezzasadny i go oddala, albo odwrotnie - zgadza się z argumentami zawartymi w skardze, uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. Ale niekoniecznie do tej samej instancji, która zaskarżany wyrok wydała. A więc jeżeli 10 czerwca którykolwiek z wniosków zostanie przez SN uwzględniony, zaskarżona sprawa może wrócić do Trybunału przy PKOl, Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN, a nawet do instancji pierwszej, czyli Wydziału Dyscypliny PZPN.

Wszystkie trzy kluby, których sprawa dotyczy, mają duże szanse na awans do ekstraklasy. Sezon w pierwszej lidze kończy się 7 czerwca - wtedy awansują dwa zespoły. 13 i 17 czerwca przewidziano baraż o jeszcze jedno miejsce między trzecim zespołem w pierwszej lidze a 14. w ekstraklasie. Bardzo prawdopodobne, że wszystkie trzy premiowane miejsca w pierwszej lidze zajmą właśnie kluby, których sprawy rozpatrzy 10 czerwca Sąd Najwyższy...

O kolejnych zatrzymaniach w aferze korupcyjnej - czytaj tutaj >