Poradnia zmotoryzowanych

Zarząd okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Lublinie wyszedł naprzeciw oczekiwaniom posiadaczy pojazdów oraz miłośników motoryzacji i powołał do życia Poradnię Zmotoryzowanych.
Będzie ona funkcjonowała w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17-18 w siedzibie PZM przy ul. Bolesława Prusa 8, sala nr 2 (tel. 81 53 34 336). Dyżury będą w niej pełnili społecznie: policjant wydziału ruchu drogowego KWP w Lublinie, rzeczoznawca PZM, prawnik oraz przedstawiciele firm ubezpieczeniowych i PZM. Porady będą udzielane bezpłatnie. Akcja zaczyna się już dziś. - Oczekujemy wizyt zmotoryzowanych lub pytań telefonicznych - mówi Waldemar Czerniak, prezes lubelskiego PZM. - Przedmiotem zainteresowań poradni będą sprawy związane z ruchem drogowym - m.in. oznakowaniem dróg, dziurami w jezdniach, mandatami i punktami karnymi, a także odszkodowaniami z tytułu wypadków drogowych czy kolizji. Oczywiście zajmiemy się też sportem motorowym. Mam tu na myśli możliwość uprawiania różnych dyscyplin i podpowiedzi, kto może być zawodnikiem. Zainteresujemy się również ratownictwem drogowym. Udzielane porady mają pomóc zainteresowanym, ale nie będą miały charakteru opinii prawnej czy też oceny rzeczoznawcy.